Het sinds 1957 beschermde monument ‘Het Paradijs’ aan de Haverwerf 22 zal door de stad Mechelen worden  gerestaureerd . Het stelde hiervoor een aannemer aan. “De waarde van het exterieur en de verwaarloosde indruk die het nu geeft, zorgde ervoor dat er dringend werk diende te worden gemaakt van een gedegen restauratie”, aldus schepen van Monumentenzorg Karel Geys (sp.a).

'Het Paradijs', gelegen aan de Haverwerf 22, heeft een merkwaardige laatgotische gevel met vroegrenaissance kenmerken en zou van omstreeks 1530 dateren. In 1957 werd ‘Het Paradijs’ beschermd als monument. Gezien de bescherming als monument, kan de stad beroep doen op de onderhouds- en restauratiepremies van de Vlaamse overheid.

“De gevels werden in 1994 gerestaureerd. Doch vandaag de dag dringen er zich hoogdringende werken op, gaande van een grondige gevelreiniging en herstel van het schilderwerk. ‘Het Paradijs’ is trouwens een prachtig monument. Zo vertonen de reliëfpanelen een plastische renaissance uitbeelding van de taferelen uit het Oude Testament. Met name het Aards Paradijs met de Boom der Kennis van Goed en Kwaad en de Uitdrijving uit de Tuin van Eden. Wat weinig mensen weten is dat het Paradijs en zijn twee buren ‘Sint Jozef’ en ‘De Duivels’, in de wereldberoemde groene Michelin reisgids, afzonderlijk vermeld staan als een omweg waard”, zegt schepen van Monumentenzorg Karel Geys.

De stad Mechelen heeft nu een aannemer aangesteld om de nodige restauratiewerken uit te voeren. Het voorziet hiervoor 16.800 euro. Door de Vlaamse overheid werd ondertussen op vraag van de stad een onderhoudspremie goedgekeurd. Hierdoor worden 40% van de kosten ofwel 6.700 euro gedragen door Vlaanderen. Het stadsaandeel bedraagt aldus 10.100 euro.