Het stadsbestuur besloot vrijdag om de oprichting van een regionaal landschap in onze streek te ondersteunen. Een regionaal landschap is een streek met een eigen identiteit en met belangrijke natuur- en landschapswaarden. Er worden activiteiten ontwikkeld rond duurzame streekontwikkeling op basis van de actuele en potentiële kwaliteiten van de natuur, het landschap en de streekidentiteit.

Een regionaal landschap is ook een vereniging waarin zowel de gemeenten, provincie en natuurverenigingen als landbouw, recreatie en toerisme vertegenwoordigd zijn. Deze organisatie coördineert de werking rond de zorg voor natuur, landschap en erfgoed.
 
De voorbije maanden zocht schepen voor natuur- en groenontwikkeling Karel Geys in samenwerking met het Provinciebestuur naar een draagvlak voor de oprichting van een regionaal landschap in de streek. “Op basis van deze gesprekken zullen we nu samen met de Provincie en de gemeenten starten met de formele oprichting onder de werknaam Nete – Dijle - Rupel”, zegt schepen Geys.
 
"Met de oprichting van een regionaal landschap werken we aan één groot aaneengesloten natuurgebied. Zo’n groot, waardevol natuurgebied dat reikt tot in het stadscentrum is uniek in Vlaanderen en wordt dan ook een belangrijke troef voor Mechelen”, vervolgt Geys.
 
Regionale landschappen worden via diverse kanalen structureel gefinancierd. De stad wierf reeds een voltijds coördinator aan en stelt in 2008, 28.000 euro ter beschikking. Ook de provincie doet haar duit in het zakje en voorzag 75.000 euro op haar budget. Na de erkenning door het Gewest zal Vlaanderen structurele middelen en ondersteuning ter beschikking stellen van dit project.
 
We kiezen hiermee duidelijk voor meer levenskwaliteit voor alle Mechelaars”, besluit Geys.