De stad Mechelen neemt onder impuls van schepen voor energie, Caroline Gennez, maatregelen voor een beter klimaat.

De stad Mechelen zal de volgende jaren 711 huishoudelijke energiescans (2% van de huishoudens) uitvoeren ter bevordering van een rationeel energieverbruik. De energiescan omvat een inventarisatie van het energiegebruik in de woning: alle installaties, toestellen en materialen die direct of indirect een invloed hebben op het energieverbruik worden geïnventariseerd en het gedrag van de bewoners wordt bevraagd. Tijdens de scan worden een aantal kleine energiebesparende maatregelen uitgevoerd die resulteren in een directe energiebesparing. Tevens wordt waar mogelijk de regeling van de verwarming geoptimaliseerd. De scan resulteert in een rapport met tips inzake rationeel energieverbruik op maat van de bewoners. Om het verbruik ook in de toekomst op te volgen ontvangen de bewoners ook een meetkaart.
 
“Deze scans zijn een uitgelezen kans voor de stad om ons te profileren als ‘klimaatvriendelijk’ en om de inwoners een concreet middel aan te reiken voor energiebesparing. We starten nog dit jaar met de uitvoering“, zegt energieschepen Gennez.

De stad maakt voor de financiering gebruik van het aanbod van de Vlaamse Regering, waarbij elektriciteitsdistributeur Eandis 180 euro per scan betaalt. De stad schrijft een offerteaanvraag uit om een organisatie aan te duiden voor de uitvoering.
 
“In het bestek wordt een sociale clausule opgenomen zodat deze opdracht ook voor tewerkstelling van laaggeschoolden kan zorgen”, vervolgt Gennez.
 
Project Klimaatwijken
De stad Mechelen zal ook intekenen op het aanbod van de provincie en de Bond Beter Leefmilieu (BBL) voor het project Klimaatwijken 2007-2008.
 
Principe is dat een groep gezinnen (verbonden via vereniging, straat, wijk, school,…) samen een weddenschap aangaat met de stad om in zes maanden tijd hun energieverbruik te laten dalen met 8% (cf. Kyotonorm). Een vrijwillige energiemeester - opgeleid en ondersteund door BBL en de provincie - begeleidt de groep tijdens het project.
 
Eind oktober organiseert de stad een startmoment voor de deelnemende gezinnen. De meterstanden worden genoteerd op 1 november 2007 en op 30 april 2008. Tijdens een energieborrel in februari worden de tussentijdse resultaten bekend gemaakt. In juni volgt dan een eindevaluatie en slotmoment met de prijsuitreiking.
 
Project ‘Klimaat op Maat’
“We willen echt alle mogelijkheden benutten en dus zal de stad ook aan het integraal energieproject ‘Klimaat op Maat’ deelnemen”, zegt Caroline Gennez.
 
Bij het project ‘Klimaat op Maat’ trachten een groep mensen uit sociale woonwijken, met budgetbegeleiding of de armenverenigingen energie te besparen. Ook zij krijgen begeleiding van energiemeesters om door middel van eenvoudige tips energie te besparen. In samenwerking met de provincie en de Bond Beter Leefmilieu worden twee gratis workshops van Ecolife over energiebesparing voorzien. Dit project loopt gelijktijdig met de Klimaatwijken en ook hiervoor zal een start- en slotmoment georganiseerd worden.
 
De stad Mechelen stelt voor aan het OCMW en de Mechelse Goedkope Woning om dit project samen tot een goed einde te brengen.
 
Tot slot worden de mogelijkheden onderzocht van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Dit fonds financiert structurele maatregelen om de globale energiekost terug te dringen in particuliere woningen en verstrekt goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen met bijzondere aandacht voor de sociaal zwaksten.
 
“Al deze initiatieven moeten bijdragen tot een klimaatvriendelijker Mechelen. We blijven verder werken aan nog meer maatregelen in samenwerking met verenigingen en met de Mechelaar. Het stadsbestuur neemt de volgende jaren haar verantwoordelijkheid op voor een ecologische en energiebewuste stad. Het Mechelse milieu en de portemonnee van de gezinnen zullen er wel bij varen!”, besluit Caroline Gennez.