Het mag duidelijk zijn dat Mechelen ook in 2010 zich volop wil blijven inzetten op duurzame mobiliteit. De stad bevordert hiervoor optimaal het fietsgebruik.

“We willen van Mechelen de meest fietsvriendelijke stad van Vlaanderen maken. Zo hebben we beslist om 136 nieuwe fietsstallingen te plaatsen in de verschillende wijken en dorpen van onze stad. Parking plaats voor maar liefst 272 fietsen. Vandaag hebben we bovendien de gunning van de heraanleg van de fietspaden Bonheidensteenweg en Maurits Sabbestraat goedgekeurd. Tenslotte hebben we de principiële beslissing genomen om in het kader van ons Tinel-project een fiets-en voetgangersbrug over de Dijle aan te leggen in het verlengde van de Van Busleydenstraat”, aldus een tevreden schepen van Mobiliteit Karel Geys (sp.a).

Mechelen heeft resoluut gekozen om van duurzame mobiliteit een absolute prioriteit te maken. Het stadsbestuur van Mechelen heeft dan ook resoluut gekozen om het STOP-principe in de praktijk te brengen: eerst stappen, dan trappen, openbaar vervoer en tot slot de personenwagen. Het streven om de binnenstad autoluwer te maken, het inzetten op het maximaal waarborgen van de verkeersveiligheid van vooral de zwakke weggebruikers en de succesvolle organisatie van de autoloze zondag in september bezorgde de stad zelfs de ‘aardig-op-weg-trofee’, die werd uitgereikt door de Vlaamse koepel van verenigingen voor Milieu en Mobiliteit.

“De trofee was een mooie bevestiging van de inspanningen die we al geleverd hebben op het vlak van duurzame mobiliteit. Het zet tevens aan om met nog meer enthousiasme verder te bouwen aan een duurzame mobiliteitstad van de toekomst. We broeden hiervoor nog op een hele hoop plannen om onder meer van Mechelen de meest fietsvriendelijke stad van Vlaanderen te maken. In het licht hiervan hebben we weer enkele bijkomende maatregelen genomen”, zegt schepen van Mobiliteit Karel Geys.

De stad Mechelen zal in 2010 maar liefst 136 nieuwe fietsstallingen plaatsen, goed voor 272 fietsen. Deze zullen worden geplaatst in verschillende wijken en dorpen van de stad. Zo komen er telkens in de wijk Arsenaal, de wijk Tervuurstesteenweg, Muizen en Heffen 10 fietsstalplaatsen bij. In Hombeek komen er 16 nieuwe fietsstalplaatsen. Voor de wijk Mechelen-Noord worden 36 nieuwe fietsstalplaatsen voorzien. In de wijk Nekkerspoel komen er 48 nieuwe fietsstalplaatsen. Tenslotte worden in het stadscentrum 66 bijkomende fietsstallingen voorzien, goed voor een totaal van  132 bijkomende parkeerplaatsen voor de fiets.

“De voorgestelde locaties kwamen er op vraag van zowel bewoners, handelaars als bedrijven. Voor elke van deze vragen werd de noodzaak, de technische en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht. De fietsstallingen zullen bovendien zo worden geplaatst dat ze geen hinder veroorzaken voor de voetgangers, auto’s of hulpdiensten. Afhankelijk van de locatie zal gekozen worden voor aanleunhekkens, waar de fietsen kunnen worden tegen geplaatst, of aangrijpklemmen, waarin het fietskader kan worden geplaatst en die een ring bevatten om een slot aan te hangen. De plaatsing van de 272 bijkomende fietsparkeerplaatsen betekenen niet dat we hiermee ons maximum aantal fietsstallingen hebben bereikt. We blijven de mensen oproepen om ons bijkomende suggesties te geven voor nieuwe fietsstallingen”, aldus Karel Geys.

De schepen is ook zeer verheugd dat in het voorjaar van 2010 zal gestart worden met de noodzakelijke verbetering van het fietspad aan de Bonheidensteenweg te Muizen. “We hebben vandaag de gunning goedgekeurd zodat de werken eindelijk kunnen starten. We willen hiermee tegemoet komen aan de terechte vragen van het buurtcomité voor een veilig fietspad op de verbindingsweg van Muizen naar Bonheiden”, zegt Karel Geys.

Het Mechelse stadsbestuur keurde eveneens de gunning van de heraanleg van het fietspad in de Maurits Sabbestraat in Mechelen-Noord goed. “Met deze laatste stap kan de gekozen aannemer van start gaan met de voorziene aanleg van de verhoogde fietspaden aan weerzijden van de straat”, aldus nog Karel Geys.

Tenslotte keurde het Mechelse stadsbestuur vandaag eveneens het principe goed om in het kader van ons Tinel-project een fiets-en voetgangersbrug over de Dijle aan te leggen in het verlengde van de Van Busleydenstraat. “In het kader van ons stadsvernieuwingsproject voor de herwaardering van de Tinel-site hadden we aan een studiebureau de opdracht gegeven om een mobiliteitsstudie te maken. Er werd onder meer onderzocht op welk plaats we best een fiets- en voetgangersbrug over de Dijle kunnen aanleggen. De studie gaf ons als resultaat dat de aanleg van een fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Van Busleydenstraat voor de grootste continuïteit in het fietsnetwerk zou zorgen. Bovendien zal de gekozen locatie zorgen voor een best mogelijke bereikbaarheid van de binnenstad en van de te ontwikkelen Tinel-site”, besluit Karel Geys.