Het gaat het arrondissement Mechelen economisch voor de wind. In vergelijking met twee jaar geleden daalde de Mechelse werkloosheid met 30 procent. Om de 'historische lage' werkloosheidscijfers nog verder te doen dalen, nemen VDAB en RESOC een aantal nieuwe initiatieven.

Op een jaar tijd daalde het aantal werkzoekenden in het arrondissement met 8,9 pct tot 7.828 (cijfer van eind april). Dat is meer dan de gemiddelde daling over heel Vlaanderen (-7,5 pct). Het aantal vacatures
blijft toenemen, dit jaar al met 14,9 pct.
"De positieve tendens is vooral te danken aan de economische conjunctuur in de regio, maar ook aan de strikte toepassing van de sluitende aanpak en de ondersteunende acties van VDAB Mechelen om de vacatures in te vullen. Het aantal kansengroepen zoals kortgeschoolden, allochtonen en arbeidsgehandicapten ligt nog steeds te hoog en bepaalde knelpuntvacatures raken moeilijk ingevuld", zegt VDAB-directeur Roland Verbeeck.
VDAB wil met gerichte acties, vaak met behulp van RESOC (het regionaal sociaal-economisch overlegcomité), vraag en aanbod op de arbeidsmarkt maximaal op elkaar afstemmen. Verbeeck: "er werden nieuwe opleidingen in het leven geroepen en het succesvolle jeugdwerkplan van de stad Mechelen
werd uitgebreid naar het ganse arrondissement. Ook nieuw is het screenen op competenties en eventueel het begeleiden van gevangen met het oog op reïntegratie."
Nieuw is ook 'Kies wijs' van RESOC. "Het project wil de studie- en beroepskeuze van mensen verbeteren zodat ze zelf hun loopbaan in handen kunnen nemen. Ondanks alle leerinspanningen stromen ongeveer 12 procent jongen en 8 pct meisjes ongekwalificeerd het onderwijs uit", aldus RESOC-voorzitster Caroline Gennez.