De stad Mechelen wil kinderen zoveel mogelijk locaties geven waar ze veilig kunnen buiten spelen. Er worden ook mobiele speelpleinwerkers gezocht.

Mechelen promoot zichzelf als Kinderstad. De stad wil een klimaat creëren waar spelen toegelaten is en spelende kinderen niet als overlast beschouwd worden.

Schepen van Jeugd Caroline Gennez (sp.a) noemt spelende kinderen de toekomst van de stad. 'Investeren in kinderen betekent investeren in de volwassenen van morgen', zegt ze. 'Dat maakt van Mechelen een dynamische stad. Bovendien ontwikkelt een kind zich door te spelen tot een actieve, mondige burger.'

Daarnaast blijkt dat spelende kinderen sociale cohesie in de wijk met zich meebrengen. 'De ouders komen op straat en spreken elkaar aan', zegt Gennez. 'Dat creëert een wij(k)-gevoel.'

De stad start met een campagne 'Mechelen speelt'. Er worden enkele speciale initiatieven opgestart, zoals een speelmobiel die in wijken langskomt waar geen speelpleintje aanwezig is. Daarnaast krijgen de speelstraten een facelift en worden ze meer op kindermaat gemaakt. Alle speelplekken in Mechelen worden op een Speelkaart geplaatst, waarop kinderen en hun ouders de weg vinden naar 61openbare speelterreinen. Tijdens de campagne zullen de kinderen een leuk gadget krijgen dat het spelen enkel zal aanwakkeren.

Op 30 mei houdt Mechelen haar vijfde Speeldag. Dan kunnen kinderen in de hele stad terecht om leuke spelletjes te spelen.

Veiligheid

Om de veiligheid op de speelpleintjes te verzekeren, gaan er vanaf de paasvakantie 31jongeren als mobiele speelpleinwerker aan de slag. De bedoeling is om de jongeren die op de speelpleintjes vertoeven een beetje in de gaten te houden, ze te helpen en ook problemen aan infrastructuur of tussen de jongeren onderling te melden. De jongeren gaan aan de slag als jobstudent voor de stad Mechelen. De speelpleinmedewerkers passen in het Grote Broer-project. 'We zetten speciaal jongeren in die de buurt heel goed kennen', zegt schepen van Preventie Ali Salmi (onafh.) 'Als zij de anderen aanspreken, heeft dat veel meer effect dan als buitenstaanders dat doen. We hebben dit project enkele jaren geleden opgestart en dat heeft zijn effect niet gemist. Dit jaar hebben we nog breder gerekruteerd en bieden we de toekomstige speelpleinmedewerkers een EHBO-cursus en een degelijke opleiding aan.'

De mobiele speelpleinmedewerkers zullen tot en met de herfstvakantie ingezet worden op woensdagnamiddag, tijdens weekends en in de vakantie.