De eerste editie van de autovrije zondag in Mechelen was een groot succes. De stad heeft er nu ook de Aardig-op-weg-trofee mee gewonnen die werd uitgereikt door de Vlaamse koepel van verenigingen voor Milieu en Mobiliteit.

“Deze trofee is een mooie bevestiging van de inspanningen die we al geleverd hebben op het vlak van duurzame mobiliteit. Het zet tevens aan om met nog meer enthousiasme verder te bouwen aan een duurzame mobiliteitstad van de toekomst”, aldus een tevreden schepen van Mobiliteit Karel Geys.

In Gent vond de feestelijke prijsuitreiking van de Aardig-op-weg-week plaats. Komimo vzw, de koepel van verenigingen voor Milieu en Mobiliteit, blikte tevreden terug op deze succesvolle 14de editie. Door het enthousiasme en de inzet van talrijke gemeentebesturen, scholen, verenigingen en buurtbewoners vonden meer dan 450 autoluwe acties in heel Vlaanderen plaats en werd het campagnemotto ‘Gun je buur een zuurstofkuur’ meer dan waargemaakt. Voor de winnaars van diverse acties had Komimo aantrekkelijke prijzen in petto.

Voor de 2de maal werd ook de Aardig-op-weg-trofee uitgereikt. Die is bestemd voor gemeente- of stadsbesturen die een uitzonderlijke bijdrage leverden aan de Aardig-op-weg-week. Dit jaar behoorde Mechelen tot de laureaten.

Mechelen verdiende volgens de organisatoren van de Aardig-op-weg-week de trofee omdat de eerste deelname van Mechelen aan de Autovrije zondag, met een volledig autovrije binnenstad, een succes werd. De gedegen aanpak van het stadsevenement bracht 7000 bezoekers op de been en overtrof de verwachtingen.

“Een aantrekkelijk programma en het goede weer maakte dat er duidelijk een draagvlak was bij de bevolking voor een autovrije zondag. De mensen kwamen massaal met de fiets of te voet naar de binnenstad om te genieten van een stad zonder de drukte, het lawaai en de uitlaatgassen van de auto’s. Een eerste evaluatie is dus zeker positief. De belangrijkste doelstellingen van het inrichten van een autovrije binnenstad - de mensen laten genieten van een stad zonder auto’s en de mensen even te laten denken over duurzame alternatieven voor de auto – werden dan ook gehaald. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we dit initiatief moeten verder zetten, zodat de Mechelse autovrije zondag kan uitgroeien tot een nieuw topevenement voor de stad.”, zegt schepen van Mobiliteit Karel Geys.

Al enkele jaren wordt autodelen actief gepromoot in Mechelen en ook tijdens de autovrije zondag liet het stadsbestuur de gelegenheid niet voorbijgaan om nog meer bewoners te overtuigen van de voordelen van autodelen. De mobiliteitsverenigingen loven met deze prijs voor de stad ook de intentie die Mechelen heeft om het autoluwe/autovrije gebied in de binnenstad te verruimen.

“We willen niet alleen op een autovrije zondag minder verkeer in de Mechelse binnenstad. Op termijn willen we naar een autoluwere binnenstad het hele jaar door. De Vismarkt is daar al een mooi voorbeeld van maar we willen nog verder gaan. Nu vrijdag zal daarom een studie gegund worden voor de opmaak van een circulatieplan voor een autoluwere/autovrije binnenstad. Ook onze ondersteuning van autodelen werp steeds meer zijn vruchten af, het ledenaantal van zowel cambio als autopia blijft groeien in Mechelen.”, aldus Karel Geys.

Het mag duidelijk zijn dat Mechelen ook de komende jaren wil blijven inzetten op duurzame mobiliteit. Het stadsbestuur van Mechelen heeft dan ook resoluut gekozen om het STOP-principe in de praktijk te brengen: eerst stappen, dan trappen, openbaar vervoer en tot slot de personenwagen.

“Zo wordt in de plannen van de nieuwe stationsomgeving veel aandacht besteedt aan voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Daarnaast blijven we na de recente aanleg van de fietspaden in de Brusselpoortstraat en Boerenkrijgstraat ook fietspaden aanleggen. Zo zijn er voor het komende jaar plannen voor de aanleg of verbetering van fietspaden voor ondermeer Bonheidensteenweg, Bansktaat, Maurits Sabbestraat en Heindonksesteenweg.”

“Als we willen dat mensen er meer voor kiezen om de wagen eens te laten staan en te voet of met de fiets te gaan, moeten we voor een degelijke infrastructuur zorgen. We maken als stad hierbij de duidelijke keuzes om de veiligheid, het comfort en de doorstromingsmogelijkheden van alle weggebruikers te verbeteren. In onze stad zijn de voetganger en de fietser heel belangrijk en dat maken we met ons mobiliteitsprogramma duidelijk. Ook op het vlak van openbaar vervoer willen we in samenwerking met De Lijn een voortrekkersrol vervullen. Mechelen is dan ook meer dan ooit kandidaat voor een lightrail én voor een stadstram door het centrum. Maar zoals de naam van de vandaag gewonnen trofee het zegt: we zijn aardig op weg maar we zijn er nog niet helemaal.”, vervolgt Karel Geys