Het Mechelse stadsbestuur heeft een contract afgesloten met Natuur- en Landschapszorg voor het onderhoud van het openbaar domein. Deze vzw is een sociaal bedrijf van Natuurpunt dat gespecialiseerd is in groen- en landschapsbeheer.

“Laaggeschoolde, langdurig werkzoekenden worden ingezet om de groene longen van de stad Mechelen te onderhouden. Op deze manier kunnen we twee vliegen in één klap slaan: we investeren tegelijkertijd in sociale tewerkstelling en in natuurbeheer”, aldus schepen van Economie en Werk Caroline Gennez en schepen van Natuurbehoud en Natuurontwikkeling Karel Geys (beiden sp.a).

Natuur- en Landschapszorg is voortaan verantwoordelijk voor het natuurbeheer in de Kruidtuin, het Thiebroekbos en Tivoli. Zij nemen een waaier van taken op zich. Schepen van Natuurbehoud en Natuurontwikkeling Karel Geys licht toe. “Eén van hun opdrachten is het bestrijden van exotische bomen en planten die inheemse exemplaren verdringen. In de Kruidtuin staan de natuurarbeiders ook in voor het beheren van de berm en het ruimen van de vijvers. Daarnaast houden zij in het Thiebroekbos de wandelpaden vrij en ze zorgen door selectieve kappingen voor een optimale ontwikkeling van dit bos. In Tivoli plant Natuur- en Landschapszorg houtkanten aan. Deze langgerekte, smalle begroeiingen van struiken en bomen zoals de knotwilg, waren vroeger kenmerkend voor ons landschap. Houtkanten zijn jammer genoeg op vele plaatsen verdwenen ondanks hun cultuurhistorische en natuurlijke waarde”.

De stad Mechelen vindt het belangrijk om dergelijke taken uit te besteden aan een sociaal bedrijf als Natuur- en Landschapszorg. “We kiezen bewust voor de samenwerking met deze vzw omdat laaggeschoolde, langdurig werkzoekenden ervaring kunnen opdoen als natuurarbeiders. Wie minstens vijf jaar werkzoekend is en enkel een diploma lager onderwijs heeft, komt in aanmerking. Dikwijls is dit voor hen een springplank naar een andere job. Ze krijgen vanzelfsprekend de nodige opleiding en begeleiding”, besluit schepen van Economie en Werk Caroline Gennez.