“Tijdens de gemeenteraad eind vorige maand heeft de burgemeester zich geëngageerd om de plannen nog eens te bespreken op de commissie woensdag 9 maart. Volgens ons kan daar nog heel wat aan verbeteren. "Dit is een slag in het gezicht van de Mechelaars”, stelt het gemeenteraadslid. De buurtbewoners zitten nog met een pak vragen. “Vandaar onze vraag om nog even te wachten met de bouwaanvraag, maar dat is dus niet gebeurd. Waar is de inspraak?”

Heraanleg Speecqvest Mechelen: wat u moet weten:
De plannen voor de heraanleg van de Speecqvest met een ondergrondse parking en een groene zone bovengronds zijn onlangs voorgesteld door het stadsbestuur. sp.a Mechelen is een voorstander van groene vesten met hoge woonkwaliteit én met veilig bereikbaar en beleefbaar groen. En daar schort het in de plannen van het stadsbestuur.

1. Het plan kadert niet in een totaalaanpak van de Vesten. Ook al wordt de heraanleg van de volledige vesten niet uitgevoerd, het plan moet wel aanwezig zijn.
2. De rijbaan komt in het plan veel dichter bij de huizen dan nu het geval is. Nu is de afstand ca. 15 meter, binnenkort slechts 8 meter meer. Dit verhoogt geenszins het wooncomfort van de omwonenden, met meer geluidshinder en fijn stof tot gevolg.
3. Er gaan 148 parkeerplaatsen verloren, die enkel kunnen opgevangen worden met (dure) bewonersabonnementen in de ondergrond. 85 euro per maand voor een staanplaats is veel te duur. 25 fietsplaatsen is veel te weinig (dat is de oppervlakte van 2 parkeerplaatsen).
4. 2x2 rijvakken is niet wenselijk. De nieuwe weg achter het station zal voor ervoor zorgen dat er minder verkeer over de Vesten rijdt.
5. De hele heraanleg voldoet niet aan het STOP- principe: het particulier autoverkeer gaat nog steeds voor op het openbaar vervoer. Een afzonderlijke bus en taxibaan dient onmiddellijk te worden voorzien en uitgevoerd.
6. De uitrit van de ondergrondse parking op het linkse baanvak is zeer onveilig, evenals een onbeveiligde voetgangersoversteekplaats.
7. Tussen 2 tweebaanvakswegen gekneld zal het ‘park’( een strook van 300 meter lang op 30 meter breed) zijn rol als belevingspark niet ten volle kunnen spelen.
8. De inrit van de parking komt tot vlak voor het nieuwe woonzorgcentrum Den Egmont. Dit is veel te dicht.
9. Voor het woonzorgcentrum worden 50 parkeerplaatsen voorzien voor personeel en bezoekers tesamen. In een vorig plan had het stadsbestuur er 70 voorzien enkel voor het personeel van het OCMW. Die 50 kunnen te krap blijken.
10. De parking station gaat ook binnenkort open en biedt plaats aan 2.000 auto’s aan het begin van wat het Stadsbestuur de winkelboulevard noemt. Na 18 uur en in het weekend zal deze parking grotendeels leeg staan. Het is onduidelijk hoe het stadsbestuur hiermee wil omgaan.

sp.a Mechelen wil een dringende aanpassing van het plan:
- De rijbaan moet minstens op dezelfde afstand liggen van de huizen als nu het geval is
- Elke bewoner moet een betaalbaar abonnement kunnen kopen in de ondergrondse parking en moet ook op Zandpoortvest en Schuttersvest kunnen parkeren aan dezelfde condities als de bewoners daar.
- De rijbaan dient aangepast naar 2x1 rijbaan in elke richting + bus- en taxibaan in elke richting, om een vlotte doorstroming maar ook een ontradingseffect te veroorzaken.
- Het woonzorgcentrum voorziet best zijn eigen ondergrondse parking van minstens 75 plaatsen, waardoor de parking onder de Speecqvest al een stuk kleiner wordt en bezoekers van het woonzorgcentrum zich niet blauw betalen.
- De infrastructuur voor fietsers wordt uitgebreid van 25 naar tenminste 150 fietsplaatsen. Dit lijkt veel maar neemt amper 10 parkeerplaatsen in. In een hedendaagse, doordachte parking is 25 fietsparkeerplaatsen bijzonder pover.
- De onbeveiligde oversteekplaats wordt enkel ingericht als de 2x2 rijstroken verdwijnen, de linkse uitrit moet een rechtse uitrit worden.
- Er komt eerstdaags een duidelijk plan waar de synergie tussen de stationsparking en deze parking wordt uitgewerkt.
- Het plan voor heel de heraanleg van de Vesten wordt toegevoegd aan deze bouwaanvraag, zodat kan beoordeeld worden of deze ontwikkeling geen hypotheek legt op de totale heraanleg van de Mechelse Vesten.

Timing van het project:

- start bouw parkeergarage rond 1 september 2016
- einde bouw parkeergarage rond 1 september 2017
- heraanleg van de vest onmiddellijk aansluitend