"De huidige Mechelse aanpak van dak- en thuislozenzorg volstaat niet", zeggen OCMW-raadsleden Sophie Bollen en Indrani Muyldermans. Ze dringen erop aan om het aantal dak- en thuislozen in Mechelen beter in kaart te brengen, en pleit voor een andere aanpak, gebaseerd op het ‘Housing First’-principe. Het Sociaal Huis, het stadsbestuur én Woonpunt dienen een actieve regierol op  te nemen om elke Mechelaar een dak boven het hoofd te garanderen.

De problematiek van dak- en thuisloosheid wordt in Mechelen onvoldoende opgevolgd en aangepakt. Ook in onze Dijlestad brengen mensen de nacht door in open lucht. Of zwerven ze van sofa naar sofa bij vrienden of familie omdat ze geen woning hebben, tot ze hier niet langer terecht kunnen en ook op straat belanden. Vaak werden ze dakloos door een uithuiszetting, of hebben ze te kampen met een psychiatrische of verslavingsproblematiek. Nochtans is een dak boven je hoofd een absoluut basisrecht. 

“We krijgen vanuit verschillende hoeken signalen dat de problematiek van de dak- en thuisloosheid in Mechelen wordt onderschat. We begrijpen dan ook niet waarom de voorzitter van het Sociaal Huis vorige week beweerde dat de capaciteit van de Winteropvang voldoende is,” zegt Sophie Bollen. 

De Acute Opvang van het CAW telt in Mechelen 9 bedden voor 19 gemeenten, van Bornem tot Heist-op-den Berg. Zowel mannen, maar ook vrouwen en gezinnen kunnen er terecht voor een opvang van maximum 1 maand. “In de commissie welzijn eerder dit jaar vroeg sp.a naar de capaciteit van de opvang. Toen werd aangeven dat het aantal opvangplaatsen soms volzet is, maar dat men geen wachtlijst, noch opvolging hanteert net omwille van het acute karakter van de opvang. Als je niet registreert dan is het makkelijk stellen dat er geen wachtlijsten zijn", zegt Indrani Muyldermans.  “Bovendien ligt de kostprijs voor het verblijf enorm hoog: per nacht 13 euro voor een volwassene en 6,5 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Een moeder met twee kinderen van 10 en 13 jaar die een maand in de opvang verblijft, betaalt maar liefst 975euro. Momenteel is  de opvang volzet en dit is ook vaker het geval. Hulpverleners in Mechelen geven daarom ook aan dat ze mensen doorverwijzen naar Antwerpen en Brussel waar het opvangnetwerk toegankelijker is. Onze stad moet hierin haar verantwoordelijkheid opnemen.”

“Begin februari behandelden we in het OCMW nog een dossier van een dakloze man die wandelen was gestuurd omdat de opvang volzet was. Een andere OCMW-cliënt kon niet meer in de opvang terecht omdat hij hier reeds een maand had verbleven. Eens die maand om is, dien je immers te vertrekken en voor de resterende winterperiode zelf een andere oplossing te zoeken. Dat er vorige week enkele opvangplaatsen vrij waren, heeft dus wellicht te maken met het feit dat een groep Mechelse daklozen zijn ‘opvangkrediet’ al heeft opgebruikt. Het valt te hopen dat met de huidige koudeprik deze mensen effectief elders warm onder dak zitten en dat er geen drama’s gebeuren”, zo stelt Sophie Bollen. 

sp.a Mechelen vraagt om het aantal Mechelse dak- en thuislozen beter in kaart te brengen. Niet alleen over hoeveel mensen het gaat, maar ook wat de reden van hun dakloosheid is, en wat er met hen gebeurt nadat ze kwamen aankloppen bij de opvang of het Sociaal Huis. Want alleen zo kan je goed inschatten of de bestaande hulpverlening voldoende is én welke bijkomende maatregelen je dient te nemen om dak- en thuisloosheid te vermijden én op te lossen.

sp.a pleit alvast om in Mechelen het ‘Housing First-principe’ toe te passen. Dat wil zeggen dat een dak boven je hoofd een absolute voorwaarde is om aan je andere problemen te kunnen werken.  Op basis van de ervaring met Housing First projecten elders in Vlaanderen blijkt dat dit voor de overgrote meerderheid van de dak- en thuislozen tot een permanente woonsituatie heeft geleid, én dat ze belangrijke stappen hebben gezet om hun andere problemen aan te pakken. “Met een dak boven het hoofd kunnen mensen opnieuw de grond onder de voeten voelen. Stabiliteit bieden aan mensen is cruciaal om hun verdere problemen aan te pakken. Het is een win-win-situatie voor de dakloze én voor de maatschappij want op termijn kost deze aanpak minder geld”, besluiten OCMW-raadsleden Indrani Muyldermans en Sophie Bollen.