Sp.a gemeenteraadslid Johan De Vleeshouwer stelde tijdens de gemeenteraad vanavond voor om alle politieke vertegenwoordigingen publiek te maken op de website van stad Mechelen en hier ook de vergoedingen aan toe te voegen. Zijn voorstel kreeg gehoor in de Mechels gemeenteraad en werd unaniem goedgekeurd.

“Er is nood aan meer transparantie van politieke vertegenwoordigingen in diverse organen, zowel vanuit de stad als het sociaal huis. Het is een goede zaak dat alle Mechelaars inzage krijgen in de diverse mandaten”, zegt Johan De Vleeshouwer. “De berichten van de voorbije dagen dringen hier niet alleen op aan. Ook mensen die vanuit een grote overtuiging een publieke functie ter harte nemen hebben baat bij meer openheid. Ik ben blij dat we in Mechelen over de partijgrenzen heen een grote eensgezindheid vinden om hier verder werk van te maken, besluit Johan De Vleeshouwer.