De stad Mechelen gaat opnieuw breken in jeugdcentrum Metteko in de Zakstraat. Dat is nodig om één centraal loket te creëren voor alle jeugddiensten.

Het onthaal van de stedelijke jeugddienst is vandaag georganiseerd in het Huis van de Mechelaar in de Reuzenstraat, maar dat wordt doorgaans niet gebruikt. "Logisch, aangezien er verwarring is met de ingang van Metteko en de uitleendienst van de jeugddienst. Mensen gaan er vanuit dat ook de ingang van de jeugddienst daar is", zegt bevoegd schepen Caroline Gennez (sp.a-Spirit).

De situatie is dus verre van ideaal. "Het onthaal moet logischer en gebruiksvriendelijker worden. Daarom komt er een centraal loket voor alle diensten, tegenover Metteko en pal onder de jeugddienst." Om dat mogelijk te maken, moet de stad wel een muur uitbreken in het pas gerenoveerde herenhuis. "In de plaats komt een glazen wand. Die moet het onthaal duidelijk, toegankelijk en laagdrempelig maken", stelt Gennez.

Volgens de schepen biedt de aanpassing heel wat voordelen. "Zo zal er altijd iemand aan het onthaal zitten. Die persoon kan tegelijk een oogje in het zeil houden in Metteko. Dat is nuttig als het geplande cybercafé er komt." In een beweging wil de stad werk maken van een zichtbaar Jongeren Informatie Punt (JIP). "Na de werkzaamheden zal iedereen er terecht kunnen voor info, reservaties en afhalingen bij de uitleendienst, voor de verhuur van Perron M en Metteko of voor inschrijvingen voor activiteiten van Grabbelpas en het jeugdcentrum."

De schepen van jeugd wil ook de openingsuren van het onthaal aanpassen. In haar budget van dit jaar maakt ze 17.000 euro vrij voor de werkzaamheden.