Het stadsbestuur van Mechelen verleent de nodige vergunningen om de leegstaande panden aan de Tervuursesteenweg 172 – 174 om te bouwen tot een gezellig woongebied.  

“Reeds jaren proberen we de voormalige bioscoop en daarna supermarkt een nieuwe invulling te geven. Onder onze impuls en goedgekeurd door de hogere overheid komt er nu toch een einde aan de leegstand en de verkrotting van deze panden”, zegt schepen van wonen en stadsvernieuwing Karel Geys (sp.a).

 

Het stadsbestuur van Mechelen wil een sterke regiefunctie opnemen om een coherent en toekomstgericht woonbeleid te voeren, met als doel iedereen het uitzicht te geven op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. 

“Het nieuwe project voorziet 7 appartementen, allen voorzien van terrassen en privétuintjes. De gezellige site zal eveneens voorzien in voldoende fietsenstallingen en een prachtige gemeenschappelijke tuin. Door de zeer slechte staat waarin de bestaande panden zich bevinden, kan de stad de afbraakwerken niet lang uitstellen. De bouwwerken zullen starten na het bouwverlof van eindejaar. De nieuwe site zal afgewerkt zijn eind 2010. Met dit project verdwijnt opnieuw een bestaande stadskanker”, aldus schepen Karel Geys.

 

“Het project vormt samen met de projecten voor de heraanleg van de Tervuursesteenweg en het Colomaplein en de geplande wegenwerken een mooie aanzet tot de verbetering van Tervuursesteenweg en omgeving”, besluit schepen voor wonen en stadsvernieuwing Karel Geys.