De Mechelse werkloosheidscijfers dalen. Deze daling is ook groter dan het Vlaams gemiddelde. Mechelen is de sterkste economische groeipool van Vlaanderen en de stad maakte maximaal gebruik van de aantrekkende economische conjunctuur onder meer met het Stedenplan Jeugdwerkloosheid van Vlaamse Ministers Vandenbroucke en Van Brempt. Toch is er nog een lange weg te gaan. Schepen van werk Caroline Gennez zal overleggen met alle actoren: werkgevers, VDAB, onderwijs,… over de opstelling van het Jaaractieplan voor 2008.

Er is vooruitgang, maar een aantal groepen blijken zeer moeilijk aan werk te geraken. Zo is het aantal mannelijke werkzoekenden in onze stad groter dan het aantal vrouwelijke. Het omgekeerde dan in de rest van Vlaanderen. Ook werkloze laaggeschoolden, jongeren en allochtonen zijn nog steeds talrijk. D
e werkloosheid daalde het laatste jaar in de stad Mechelen met 17,6%, dat is 2,3% meer dan het Vlaamse gemiddelde en ook iets meer dan de regio. Ook in vergelijking met de andere centrumsteden scoort Mechelen goed.
“Om deze werkzoekenden aan het werk te krijgen willen we investeren in trajectbegeleiding, taalstimulering en vakopleidingen”, zegt Gennez. “Er zijn nog heel wat vacatures in onze stad en regio, die ondanks het aantal werklozen moeilijk ingevuld geraken. Sectoren als transport & logistiek, de bouw, mechanica, handel, horeca,… bieden heel wat mogelijkheden.”
 
Aangepaste opleidingen moeten in onze stad voorzien worden. Voor opleidingen die niet in onze stad kunnen ingericht worden, moeten oplossingen komen. Een intensieve begeleiding, zeker voor jongeren, moet de werkloosheidscijfers verder omlaag krijgen.
 
“Een actief werkgelegenheidsbeleid is een prioriteit voor het stadsbestuur. We moeten vraag en aanbod nog beter op elkaar afstemmen. Werkzoekenden moeten kansen krijgen in onze stad en moeten uiteraard deze kansen vervolgens ook gebruiken. Alleen zo kan de werkloosheid in onze stad verder dalen”, besluit schepen van Werk Caroline Gennez.