De alerte reactie en vooral het mededogen van het meisje dat zich over het katje ontfermde verdient namelijk vermelding. Het zou een teken van waardering en een signaal zijn dat behulpzaamheid en mededogen ten aanzien van levende wezens meer gewaardeerd wordt in onze samenleving dan onverschilligheid. 

De burgemeester antwoordde dat schepen Bogaert (CD&V) als waarnemend burgemeester al een brief heeft geschreven en dat ze moeilijk iedereen kan ontvangen die een goede daad heeft gedaan, want waar trek je de grens?

Jelle Janssens: “Dit is niet zomaar een goede daad. Het meisje stond voor een moreel dilemma in een situatie waar ze niet voor heeft gekozen. Weglopen of niet? Helpen of niet? Te vaak nog wint onverschilligheid het pleit. Het meisje nam haar verantwoordelijkheid in deze situatie en net daarom verdient dit een bredere en meer publieke erkenning”.