‘Wij geloven in een stad vol mildheid en mededogen. Wij willen mensen tijd geven om vooruit te komen. We moeten terug naar een stad waar we kunnen rekenen op mensen van vlees en bloed: onze buren en vriendelijke en correcte toezichters of politieagenten, die we op straat ontmoeten. Wij pamperen niet en evenmin ontkennen we problemen in de stad. Natuurlijk niet. Wat we moeten doen, is mensen aanspreken op hun gedrag en samen oplossingen zoeken. Zorgen dat mensen zich betrokken voelen en goede fijne stedelingen kunnen worden. En zijn er mensen die manifest weigeren hun deel te doen? Dan moeten we daar tegen optreden. En zijn er mensen die hun deel zo graag zouden willen doen, maar dat niet kunnen door financiële, psychologische of andere problemen? Dan zullen we die graag helpen. Door armoede te bestrijden in plaats van te wijzen op geloof of afkomst van mensen. Terug naar een kordaat maar menselijk beleid in plaats van een pestbeleid waarbij het vermeend persoonlijk falen van Berbers, daklozen of leefloontrekkers wordt misbruikt voor profilering op twitter.’

(Tom Meeuws na zijn verkiezing tot voorzitter sp.a stad Antwerpen)