Het Mechelse stadsbestuur heeft een geschikte locatie gevonden voor het ambitieuze project Villa Crossmedia. Dit is een mediacentrum waar creatieve jongeren zich volop kunnen uitleven. “We hebben ervoor gekozen om het pand in de Hanswijkstraat 32 hiervoor aan te kopen. Er komt onder meer een radiostudio waar jongeren zelf radio kunnen maken. De Mechelse jeugd zal actief betrokken worden bij de verdere uitwerking van dit project.

Nu we een geschikte locatie hebben gevonden, kunnen we beginnen met de nodige voorbereidingen. Begin volgend jaar zal Villa Crossmedia dan van start kunnen gaan”, kondigt schepen van Jeugd en Onderwijs Caroline Gennez (sp.a) aan.

Villa Crossmedia is de verzamelnaam voor verschillende activiteiten rond jongeren en media met als sleutelbegrippen mediawijsheid, participatie, diversiteit en communicatie. Hierbij staat media-educatie centraal. Het project wordt voor de helft gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. In samenwerking met de Katholieke Hogeschool Mechelen (KHM) zullen er bijvoorbeeld pakketten voor het onderwijs ontwikkeld worden. Caroline Gennez legt uit waarom dit nodig is. “Jongeren komen voortdurend in aanraking met verschillende vormen van media en maken hier ook volop gebruik van. Het ontbreekt hen echter dikwijls aan mediawijsheid: de kennis en ervaring om hiermee op een kritische en bewuste manier om te gaan. Vanaf volgend schooljaar maakt mediawijsheid trouwens deel uit van de eindtermen van het secundair onderwijs.”

Het stadsbestuur wil echter nog een stap verder gaan en de jongeren ook zelf hun eigen media laten produceren. “We willen met Villa Crossmedia een prikkelende omgeving creëren met allerlei mogelijkheden die jongeren zelf mogen invullen. Er komt een radiostudio en een crossmediacentrum waar ze hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Naast deze vrijheid van expressie willen we hen leren omgaan met diversiteit. Zo is er aandacht voor specifieke subculturen bij jongeren en het vermijden van stereotypes in media. Er zal ook een project worden uitgewerkt met de buren van H30, onze artistieke werkplek voor de Mechelse jeugd. Hierdoor kunnen jongeren in een informele omgeving allerlei sociale vaardigheden leren zoals samenwerken en elkaar respecteren. We mikken ook specifiek op kansengroepen die moeilijker toegang hebben tot media”, aldus Caroline Gennez. Tot slot zal er op internet een crossmediaal platform ontwikkeld worden. Verschillende vormen van communicatie en media zullen hier aan bod komen: filmpjes, radio-uitzendingen, teksten en foto’s. Het stadsbestuur wil immers ook de resultaten van Villa Crossmedia aan de buitenwereld tonen, onder andere op festivals en tijdens een mediacongres in Mechelen gepland voor 2013.

Op verschillende niveaus worden er samenwerkingsverbanden uitgewerkt tussen Villa Crossmedia en andere partners. De interactieve radiozender gemaakt voor en door jongeren is bijvoorbeeld een geschikte werkomgeving voor studenten journalistiek van de KHM. Ook leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs zullen tijdens de schooluren gebruik maken van de radiostudio. “De samenwerking met het Mechelse Media- en Ondernemerschapcentrum (MOC) voor creatieve starters, zal eveneens leiden tot een interessante uitwisseling van media-expertise. We willen ons echter niet alleen beperken tot Mechelen: Villa Crossmedia zal zich ook over de grenzen heen wagen. Naast de KHM en de stad Brugge zijn er immers ook Britse partners uit Plymouth en Ipswich bij betrokken. We plannen een internationaal uitwisselingsproject zodat onze Mechelse jongeren hun ervaringen kunnen uitwisselen met leeftijdsgenoten van de andere kant van het Kanaal. Het zijn dergelijke inspirerende kruisbestuivingen tussen verschillende mediaprojecten die het succes hiervan bepalen. Binnenkort zullen we dus echt kunnen spreken van Mechelen Mediastad”, besluit schepen van Jeugd en Onderwijs Caroline Gennez.