Jaarlijks compileert Reporters Without Borders (Reporters Zonder Grenzen of RSF) de World Press Freedom Index, een ranking waarin de persvrijheid van 180 landen wordt uitgedrukt. Men baseert zich hiervoor enerzijds op een kwalitatieve studie – een vragenlijst waarbij experts gepolst worden naar pluralisme, onafhankelijkheid van de media, het medialandschap, zelfcensuur, wettelijk kader, transparantie en infrastructuur voor nieuwsproductie – en anderzijds op kwantitatieve gegevens rond inbreuken en geweld tegen journalisten.

In de meest recente World Press Freedom Index spreekt Reporters Zonder Grenzen van een kantelpunt en stelt men dat de “mediavrijheid nu meer dan ooit bedreigd is”. Voor wat Europa betreft, wordt niet alleen de situatie in Polen, Hongarij en Turkije als problematisch bestempeld, ook wat RSF omschrijft als “leidende, democratische landen” zoals het Verenigd Koninkrijk (cfr. het anti-media discours tijdens de Brexitcampagne) en Frankrijk (cfr. de druk op onafhankelijke journalistiek) krijgen een slecht rapport.

 In vergelijking doet België het met een 9de plaats op de ranking zeker goed. Zo wordt de federale wet op het bronnengeheim in het bijzonder geprezen, maar wijst men er tegelijkertijd fijntjes op dat deze in de praktijk niet altijd nageleefd wordt. We hebben in deze commissie reeds van gedachten gewisseld over dergelijke inbreuken (cfr. de commissievergadering van 15 december 2016), maar het is goed dat een onafhankelijke, internationale organisatie dit nogmaals onder de aandacht brengt. Wat de RSF nog meer zorgen baart – men spreekt zelfs van een kritiek niveau – is de mediaconcentratie in België en het feit dat de meeste kranten in dezelfde handen zijn.  

Vandaag - op de World Press Freedom Day of ook wel Difference Day genoemd - voelde ik Minister van Media Gatz in de plenaire vergadering aan de tand over deze vaststellingen. De volledige tussenkomst kan je hier lezen of bekijken, de highlights uit mijn slotwoord hieronder. 

Waar persvrijheid afbrokkelt, komen mensenrechten en democratie in gevaar.

https://twitter.com/Lore1/status/859772221136523264

Klop aan bij uw federale collega's, Minister Gatz, zodat de aanzienlijke financiële steun aan de geschreven pers een hefboom wordt voor de realisatie van het al zo lang door mij gevraagde sociaal charter en geef nieuwe, onafhankelijke nieuwsmedia meer ademruimte.

https://twitter.com/Lore1/status/859773295629135872