FC Vliermaal, Kortessem VV en SK Vliermaalroot; drie op een rij met een gebouwenprobleem! Een grondige ondersteuning vanwege ons gemeentebestuur is omwille van hygiëne en veiligheid noodzakelijk! Één toelage van 10.000€ op 6 jaar tijd mag het geweten niet sussen…

Stefan Brepoels: “De drie voetbalploegen in Kortessem houden vol, doch de hamvraag is hoelang ze het naast mekaar nog kunnen/zullen volhouden… zonder bijkomende ondersteuning vanuit het gemeentebestuur.

Vliermaalroot gebruikt de gemeentelijke sportinfrastructuur al. Kortessem en Vliermaal beschikken beide over een verouderd cafetaria en keukentje. Naargelang de locatie zijn de kleedkamers, douches en toiletten een nog groter probleem. De afgelopen 25 jaar werden reeds verscheidene initiatieven genomen om tot een structurele samenwerking te komen. Vermits een fusie telkens om diverse redenen niet kon doorgaan, spitste de ondersteuning vanuit de gemeente zich in de loop der jaren vooral toe op financiering elektriciteit, jeugdtrainers, onderhoudskost plein e.a..  De huidige intentie is om toch de voetballocaties in Kortessem en Vliermaal verder met voldoende mogelijkheden voor alle ploegen te behouden. De zwakke elementen zijn echter zowel in Kortessem als in Vliermaal de gebouwen. Het sanitair (douches, kleedkamers, toiletten) en het cafetaria, al dan niet met keukentje.

Stefan Brepoels: “Eigentijdse hygiënevoorzieningen vormen samen met degelijke elektriciteits- en verwarmingsinstallaties en een optimale brandveiligheid de belangrijkste aandachtspunten voor een gemeentebestuur.”

Sp.a Kortessem wil inzetten op veilige gebouwen waarin onze jeugd sport beoefent.