We weten al langer dat Vlaanderen vergrijst en verzilvert. In 2030 zal één Vlaming op vier 65 jaar en ouder zijn en zeven procent van de Vlamingen zal ouder zijn dan tachtig.

De nieuwe cijfers die vandaag in de media verschijnen duwen ons opnieuw met de neus op de feiten: er is dringend nood aan extra investeringen in nieuwe rusthuizen als we iedereen op zijn oude dag betaalbare zorg willen garanderen. Daarnaast moet er ook geïnvesteerd worden in thuishulp, want dat is wat de meeste senioren verkiezen: zo lang mogelijk thuis blijven. “Ik pleit daarom voor een realistisch groeipad in de ouderenzorg”, zegt Ingrid Lieten. “Alleen als we de cijfers die voorhanden zijn gebruiken om na te gaan welke investeringen er nodig zijn en daarmee aan de slag gaan, kunnen we garanderen dat elke senior de zorg of de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft.”

Het is bovendien heel belangrijk dat die rusthuizen en thuisbegeleiding voor iedereen betaalbaar zijn. Sp.a past voor een ouderenzorg met twee snelheden: luxeresorts voor wie het kan betalen en spartaanse toestanden voor wie het niet kan betalen. Want ook de armoede onder senioren neemt toe. Onlangs nog trok de Vlaamse Ouderenraad aan de alarmbel omdat de recente regeringsbeslissingen de facturen voor onder meer openbaar vervoer en energie ook voor senioren drastisch de hoogte in duwen. Nu al is één op de drie mensen die onder de armoededrempel zitten, een 65-plusser. Daarmee doen we slechter dan Spanke en Italië.

“Ik ben het er dus helemaal mee eens dat er meer rusthuisbedden moeten komen”, zegt Lieten. “Maar ook meer thuiszorg. En dat alles moet voor iedereen betaalbaar zijn. In geen geval mag een bed met kwaliteitsvolle verzorging door toegewijd personeel meer kosten dan het pensioen dat iemand krijgt. In Vlaanderen kunnen we het ons eenvoudigweg niet voorstellen dat we oude mensen aan hun lot zouden overlaten.”