Interreg project 2B Connect helpt 70 bedrijven hun terreinen natuurgericht in te richten.

Begin januari ging het Europees project 2B Connect van start. Drie jaar lang zullen 19 partners in de grensstreek Vlaanderen-Nederland zich inzetten voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen in de grensregio. 2B Connect geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Dit is een belangrijk middel om zoveel mogelijk natuur te handhaven en te verbeteren. De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang van samenwerking met en tussen bedrijven. Het project ontvangt daarvoor meer dan 3 miljoen euro.

Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als (grensoverschrijdende) natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.

De laatste weken waren ‘bedrijventerreinen en natuur’ een hot topic’, vertelt gedeputeerde Marc Florquin.  ‘De zaak Essers toonde nog maar eens aan dat de  natuur in het sterk verstedelijkte Vlaanderen behoorlijk onder druk staat.  Nochtans zijn natuur en open ruimte essentieel om gezond en evenwichtig te kunnen leven.  En dus ook van levensbelang voor onze economie. Daarom sta ik 100 % achter de doelstellingen van 2B Connect.’

Het project ontvangt via Interreg Vlaanderen-Nederland 3.012.583 euro om de komende drie jaar minstens 70 Vlaamse en Nederlandse bedrijfsterreinen biodivers in te richten. Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.

Stad Aarschot en Regionaal Landschap Noord Hageland vzw gaan in het kader van dit project aan de slag in het park Elzenhof, langs het bedrijventerrein Nieuwland. Dit stadspark ligt aan de rand van het bedrijventerrein en vormt een groen buffer tussen bedrijven en biodiversiteit (Demervallei).

Er wordt een nieuw inrichting-en beheerplan opgemaakt voor het park waarbij de relatie met de onmiddellijke omgeving, Demervallei enerzijds en stationsomgeving anderzijds centraal staat. De visienota “Herontwikkeling bedrijventerrein Aarschot”, opgemaakt in opdracht van dienst Ruimtelijke Ordening Vlaams-Brabant is de basis van de uitwerking van dit plan.

Bekijk hier enkele sfeerbeelden.