Het Mechelse stadsbestuur keurde vandaag twee projecten goed voor de creatie van een nieuw initiatief en de uitbreiding van een bestaand initiatief voor kinderopvang. “We willen alle initiatieven die het tekort aan kinderopvangplaatsen verminderen steunen.

Deze twee initiatieven zorgen opnieuw voor 14 bijkomende plaatsen voor kinderen jonger dan 3 jaar. In 2009 hebben we met 120.000 euro toelage  al  voor 73 nieuwe kindopvangplaatsen gezorgd en overschrijden we voor het eerst het magische getal van 1.000 beschikbare kinderopvangplaatsen.”, zegt schepen voor kinderopvang Rita Janssens. Het stadsbestuur blijft zeer ambitieus en wil het nog bestaande tekort aan kinderopvangplaatsen zo snel mogelijk verder wegwerken.

“We investeren in het nieuwe initiatief 3.500 euro, daartegenover staat de voorwaarde dat de uitbaatster, de zelfstandige onthaalmoeder Mevrouw De Keersmaecker van kinderopvang Tinkerbel, de engagementen in het toelagereglement zal naleven. Dit betekent dat deze plaatsen minimum 6 jaar open blijven, er een sociale dagprijs wordt toegepast en er actief wordt samengewerkt met het Lokaal Overleg Kinderopvang met als doel de toegankelijkheid en de sociale en pedagogische functie van kinderopvang te vergroten. Tinkerbel, is gelegen aan de Hamerstraat, in de wijk Arsenaal ”, zegt Rita Janssens.
 
 “De tweede toelage van 12.250 euro dient voor de uitbreiding met 7 kindplaatsen van het zelfstandig kinderdagverblijf Het Kapoentje, gevestigd aan de Juniorslaan te Leest. Ook deze uitbaatster zal de engagementen in het toelagereglement naleven. Het Kapoentje zal zo 14 kindplaatsen kunnen aanbieden, waardoor we de maximale voorziene toelage van 1.750 euro per nieuw gecreëerde kindplaats kunnen toekennen. Ons huidig toelagereglement voorziet een toelage van 500 euro per nieuw gecreëerde kindplaats voor kinderopvanginitiatieven tot 7 kindplaatsen en 1.750 euro voor initiatieven vanaf 8 plaatsen.”, aldus Rita Janssens.
 
 De financiële ondersteuning van de stad is een effectieve manier om snel meer kwalitatief hoogstaande kinderopvangplaatsen in Mechelen te realiseren. De stad wil immers dat elke Mechelaar die dat nodig heeft,  kan rekenen op uitstekende, betaalbare kinderopvang in onze stad en ondersteunt daarom alle initiatieven die het tekort helpen wegwerken: zowel publieke als private, initiatieven van scholen, ziekenfondsen of particulieren. Het doel is bijkomende kwalitatieve plaatsen, wie dat doet is van ondergeschikt belang. Alle voorschoolse (0 tot 3 jaar) opvanginitiatieven die in 2008 gestart zijn of in 2009 nog zullen starten, komen dus in aanmerking voor een ruime betoelaging.
 
 “Over heel het jaar 2009 hebben we zo al voor 73 nieuwe kindopvangplaatsen gezorgd. Ons totaal aanbod in Mechelen is tijdens dit jaar dan ook gestegen van 965 naar 1.038 erkende kindplaatsen. We investeerden dit jaar zo al voor 120.000 euro in het creëren van nieuwe kindopvangplaatsen”, zegt een zeer tevreden schepen van kinderopvang Rita Janssens.
 
 De nood aan kinderopvang blijkt ook duidelijk uit de cijfers : niet alleen stijgt het aantal inwoners fors, ook het aantal geboortes neemt toe van minder dan 1.000 per jaar in 2000 tot meer dan 1.100 vandaag. Mechelen wil absoluut de Europese Barcelona-norm halen voor voorschoolse opvang (-3  jaar) ; dit betekent dat er voor minimum 33% van de -3 jarigen opvang moet voorzien zijn. Momenteel telt de stad Mechelen met 1.038 kindopvangplaatsen op 3.416 kinderen tot 3 jaar (cijfer van 1 januari 2009) 30,4%, wat nog 90 plaatsen te kort is om de Barcelona-norm te halen.
 
 “In onze stad moet iedereen kunnen rekenen op kwalitatief hoogstaande kinderopvang, we hopen daarom dat er nog vele nieuwe initiatieven zullen volgen. Het aanbod moet zo ruim mogelijk gemaakt worden, maar we eisen wel dat alle aanbieders van kinderopvang aan strikte kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Onze kinderen verdienen immers alleen topkwaliteit”, besluit Rita Janssens.