De cijfers komen uit het antwoord van minister Turtelboom op een parlementaire vraag van Rob Beenders. Aangezien de minister weigert om alle gevraagde cijfers vrij te geven, is dit nog een onderschatting van de realiteit.

De Turteltaks is de nieuwe energieheffing die de Vlaamse regering volgend jaar invoert. Een derde van de opbrengst zal gebruikt worden om historische investeringen in hernieuwbare energie te financieren, twee derde om nieuwe biomassacentrales die de Vlaamse regering wil bouwen, te subsidiëren. Gemiddelde huishoudens, die minder dan 5.000 kilowattuur per jaar elektriciteit verbruiken, betalen 100 euro Turteltaks. Wie tussen de 5.000 en de 10.000 kilowattuur verbruikt, betaalt 130 euro. Wie tussen 10.000 en 20.000 kilowattuur verbruikt, betaalt 290 euro. Wie meer dan 20.000 kwh verbruikt, betaalt 770 euro.

Rob Beenders vroeg minister Turtelboom hoeveel gezinnen er in elke categorie zitten. Op die specifieke vraag weigert minister Turtelboom het antwoord te geven. Ze verwijst naar een tabel die is ingediend in het parlement, maar die tabel bevat geen gegevens over het aantal gezinnen per verbruikscategorie.

"De Turteltaks is niet alleen onnodig en onwettig, hij is ook onrechtvaardig", concludeert Rob Beenders. "Dat bleek al uit het feit dat alleenstaanden per verbruikte hoeveelheid stroom 415 keer meer betalen en gezinnen 50 keer meer dan een groot bedrijf. Dat bleek ook uit het feit dat de 30 allergrootste bedrijven die samen 20 procent van de stroom verbruiken helemaal niets betalen. En het blijkt nu ten overvloede uit de cijfers van minister Turtelboom zelf."

"Minstens 1 gezin op twintig betaalt te veel, tot 8 keer meer, alleen omdat ze destijds zijn ingegaan op de aanmoedigingen van de overheid om met accumulatieverwarming te werken en zo de overtollige stroom te verbruiken die de kerncentrales ’s nachts opwekken."