Op donderdag 29 maart 2018 stelde het Rekenhof een onderzoek voor over de ontsluiting van het kunstpatrimonium van de Vlaamse Gemeenschap in de Commissie Cultuur in het Vlaams Parlement. De resultaten van dit onderzoek zijn zeer verontrustend, stelt Vlaams parlementslid voor de sp.a Katia Segers.

"We kennen sinds lang de ontstellende slechte staat van de federale musea. Maar uit het recente verslag van het Rekenhof blijkt nu dat het ook erbarmelijk is gesteld met het beheer van het Vlaamse kunstpatrimonium. Ten eerste kan de Vlaamse Overheid niet zeggen hoeveel kunstwerken ze juist bezit. Ten tweede zitten de kunstwerken verspreid over 1.668 bewaarplaatsen waarvan we niet weten of ze überhaupt nog bestaan, en al zeker niet in welke staat ze zijn. Conditiecontroles worden slechts sporadisch uitgevoerd. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat al die vochtige depots, kelders en opslagruimtes voldoen aan de geschikte bewaaromstandigheden.

Dat meer dan 2300 kunstwerken - waaronder heel wat meesterwerken - vermist zijn, getuigt ronduit van slecht beheer. Het verlies voor Vlaanderen is bijgevolg bijzonder groot - gezien hun kunsthistorische én financiële waarde.

Wat minstens even hard verontrust is dat er overwogen wordt om te ‘ontzamelen’, of kunst uit de publieke collecties te verkopen of te vernietigen. Vanuit kunsthistorisch en ethisch perspectief is het not done om vandaag te beslissen welke kunst binnen pakweg 20 jaar (terug) naar waarde zal geschat worden

De Vlaamse Gemeenschap gaat op een stuitend onachtzame manier om met haar rijke kunstpatrimonium. Dat is een bijzonder verontrustende en ontstellende conclusie."


Zie voorpagina De Standaard van 29 maart 2018, met reactie Katia Segers: http://www.standaard.be/cnt/dmf20180328_03435803