KinderKuren, het uitgebreide activiteitenaanbod tijdens de naschoolse kinderopvang van de stad Leuven, gaat zijn tweede schooljaar in. Met een nog ruimer aanbod en meer deelnemende scholen wil het Leuvense stadbestuur nog meer kinderen laten proeven van leuke en leerrijke activiteiten en tegelijkertijd ouders ontzorgen.

Voor veel ouders is het de realiteit: werkuren en schooluren zijn niet op elkaar afgestemd. Niet iedereen kan om half vier aan de schoolpoort staan, of elke woensdagnamiddag thuis zijn. “Ouders rekenen op goede kinderopvang om hun gezinsleven geregeld te krijgen”, zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani. “Het is ontzettend belangrijk voor kinderen én voor ouders. Ouders moeten met een gerust hart en zonder schuldgevoelens hun kind wat later kunnen ophalen op school, erop kunnen vertrouwen dat het een fijne tijd beleeft in een warme en stimulerende omgeving. Daarom wordt schoolse kinderopvang in Leuven door de stad betaald.”

Voor veel scholen is het niet eenvoudig om zelf een betaalbare, kwaliteitsvolle opvang te organiseren. Scholen ontvangen niet de nodige werkingsmiddelen om de zware administratieve en personeelslast te dragen. Daarom heeft stad Leuven al in 2011 de administratie en het personeel van de scholen overgenomen. Sinds begin 2016 voorziet Leuven onder de noemer KinderKuren een uitgebreid aanbod aan naschoolse activiteiten, zoals circus, koken, Japanse krijgskunst, ballonkunst, yoga... De stad investeert hier jaarlijks 600.000 euro in.

“Leuven is de eerste centrumstad die op deze schaal inzet op kwaliteitsvolle opvang op school. We willen er als stad voor zorgen dat alle kinderen volop hun talenten kunnen ontdekken, zonder meerkost. Voor kinderen die minder gemakkelijk de weg naar het gewone vrijetijdsaanbod vinden, is KinderKuren een springplank, een kans om te proeven van allerlei nieuwe activiteiten. Daarom kost deelname aan de activiteiten ook niet meer dan het gewone opvangtarief van 1,8 euro per uur en gelden de sociale tarieven en gezinskorting,” zegt schepen van Sociale Zaken Bieke Verlinden.

75 procent van de kinderen in Leuven blijft al eens in de naschoolse opvang. Gemiddeld komt dat neer op 2.000 kinderen per dag. Van januari tot juni 2016 boden alle basisscholen samen 233 workshops aan. Sommige workshops zijn eenmalig, andere lopen vijf of tien weken lang. Meer dan 3.000 kinderen maakten gebruik van dat aanbod.

Wetenschap en techniek in KinderKuren

Het aanbod van KinderKuren verloopt in samenwerking met een twintigtal lokale partners en vrijwilligers. Vanaf dit schooljaar werkt stad Leuven ook samen met KU Leuven en hogeschool UC Leuven-Limburg om meerdere leerrijke STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics)-workshops aan te bieden. “Via interactieve workshops willen we kinderen op een fijne manier techniek en wetenschap laten ontdekken en hun nieuwsgierigheid prikkelen. We willen alle kinderen de handigheid van techniek en het plezier van creativiteit meegeven. Dat is goed voor hun persoonlijke groei en biedt hen meteen tal van kansen later, ” verduidelijken de schepenen.

Allerlei thema’s komen aan bod: kinderen kunnen een eigen breimachine maken met recyclagemateriaal, of een oude videocassette ombouwen tot flipperkast. Ook een eigen raket maken, elektriciteit opwekken met fruit of de natuur intrekken behoren tot de mogelijkheden.