Hoe kunnen we samen ons onderwijs nog verbeteren zodat iedereen aan boord blijft, iedereen zich goed voelt op school en diversiteit als een kracht wordt ervaren? Meer dan driehonderd mensen uit het onderwijsveld bogen zich over die vragen en wisselden ervaringen uit. Het grote Onderwijsevent was meteen de aftrap voor de vernieuwde Onderwijsraad.

“Onderwijs is het hart van onze samenleving. Daarom stellen we in Leuven ambitieuze doelstellingen voorop, die we alleen samen met alle onderwijspartners kunnen realiseren. De Onderwijsraad, die het hele spectrum van kleuterschool tot hoger onderwijs vertegenwoordigt, wil samen het Leuvens onderwijs innoveren, zodat elke lerende  een plek heeft en uitgedaagd wordt om de eigen talenten maximaal te ontplooien en in te zetten”, zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani. 

“Om dat te realiseren, organiseerden we een eerste onderwijsevent waar we meer dan 350 mensen uit het Leuvense onderwijslandschap samen brachten, om elkaar te leren kennen en ervaringen te delen. Er zijn veel straffe projecten en initiatieven voorgesteld, ik heb mooie samenwerkingen tussen onderwijspartners zien groeien”, zegt Ridouani. “Duurzaamheid in scholen, diversiteit, welbevinden, ouderbetrokkenheid… Het kwam allemaal aan bod op de inspiratiemarkt, debatten, blind- en speeddates, brainstorms, boekenstands en auteurtafels... In totaal zijn er meer dan vijftig activiteiten georganiseerd.”

Onder meer documentairefestival Docville kreeg een plaats in het programma. De film ‘Reach for the sky’, over het elitaire onderwijssysteem in Zuid-Korea was de aanleiding voor een debat rond elitescholen en hun plaats in het onderwijs. Maar ook Leuvense onderwijsinitiatieven kregen ruime aandacht van de aanwezigen. De Parkabdij als leerplek, waar leerlingen binnenkort abstracte leerstof in de praktijk kunnen omzetten, viel in de smaak. “In de Parkabdij komt een doe-boerderij, waar bijvoorbeeld leerlingen wiskunde of biologie heel praktisch benaderen”, vertelt coördinator Lore Baeyens. “Leerkrachten en onderwijsexperts gingen graag in op het aanbod om het project alvast te ontdekken en hun ideeën te geven.”

Op het Onderwijsevent werd ook de nieuwe naam van de Onderwijsraad onthuld. “Onder de naam SOM, Samen Onderwijs Maken, zullen we onze ambities voor het Leuvense onderwijs waarmaken”, besluit Ridouani. “Samenwerken, over de netten en koepels heen, is broodnodig. Kijk maar naar de meer dan vier miljoen euro subsidie die we binnenhaalden om 500 extra plaatsen in het basisonderwijs te creëren, of het succes van Jobspotters en het Buddy-project. Zonder intense samenwerking tussen alle onderwijspartners, was dat nooit zo goed gelukt.”