Fietsen is gezond, snel en een duurzame manier om je te verplaatsen. In een groeiende stad als Leuven is de fiets een ideaal vervoersmiddel. Het stadsbestuur heeft dan ook de ambitie om van Leuven dé fietsstad van België te maken. “Het nieuwe fietsplan zet de krijtlijnen voor de komende jaren uit, en omvat ook een actieplan met een pak initiatieven die we de komende jaren nemen”, zegt Dirk Robbeets.

Steeds meer mensen komen in Leuven wonen, werken of studeren. En dat brengt extra verplaatsingen met zich mee. “Fietsen is de fundamentele sleutel om de leefkwaliteit in onze stad te verbeteren en tegelijkertijd de bereikbaarheid te garanderen”, vertelt schepen Dirk Robbeets. “Om dat te bereiken, zou tegen 2030 33 procent van alle verplaatsingen in de stad per fiets moeten gebeuren.” In 2014 was dat 17 procent.

Het recente verkeerscirculatieplan is al een grote stap om die ambitie te bereiken. “Door het autoverkeer een duidelijke plaats in de stad te geven, hebben we meer ruimte gecreëerd voor voetgangers en fietsers om zich veilig en comfortabel te verplaatsen”, zegt Robbeets. “Dit fietsplan focust verder op de visie rond fietsen en de specifieke acties die zowel op korte als middellange termijn in de steigers staan.”

Uitgebreid lokaal fietsnetwerk

Om het gebruik van de fiets te stimuleren, moet een fietser zich kunnen verplaatsen, zonder al te veel obstakels of conflicten op zijn weg. “Daarom dat we binnen het fietsplan focussen op de verdere uitbouw van een fietsnetwerk. Je moet veilig en comfortabel van punt A naar punt B kunnen fietsen”, zegt Robbeets. “Conflictvrije fietssnelwegen en fietspaden zijn prioritair om het fietsverkeer aan te moedigen. In het actieplan staat bijvoorbeeld de uitbouw van het Jan Vranckxtracé als fietssnelweg tussen Leuven en Diest.” Ook tussen de verschillende attractiepolen in het Leuvense, zoals de woonkernen, Haasrode Researchpark, Gasthuisberg of campussen zoals Arenberg, moet de Leuvenaar zich vlot per fiets kunnen verplaatsen en worden fietspaden aangelegd of verbeterd.

De fietssnelwegen en – paden sluiten aan op een lokaal fietsnetwerk, met fietsstraten en suggestiestroken en slimme doorsteken. “Dit voorjaar veranderen we bijvoorbeeld de Heilige Geeststraat, de Goudbloemstraat en de Ridderstraat in een fietsstraat, zodat het aangenamer wordt om richting Gasthuisberg te fietsen. Ook de Parkstraat als fietsstraat is bijna klaar”, zegt Robbeets. “In de hele binnenstad leggen we ongeveer 10 kilometer fietssuggestiestroken aan, in straten waar er geen ruimte is voor een fietspad.” De stad probeert verder zo veel mogelijk ontbrekende schakels in het fietsnetwerk weg te werken, zodat de fietsers zich vlot doorheen de stad kunnen begeven.

Naast infrastructuur zoals fietspaden en -straten bekijkt het stadsbestuur ook manieren om omrijden en oponthoud voor fietsers zo veel mogelijk te beperken. “Een groene golf op de steenwegen is bijvoorbeeld een piste waar we aan denken”, zegt Robbeets. “Een ander principe dat we hanteren is het wegwerken van zo veel mogelijk fysieke barrières. De fietstunnel onder de Tiensesteenweg, brugjes over de Dijle of de fietsspiraal aan het station zijn daar voorbeelden van.”

De fiets is ook geschikt als voor- en natransport. “Met de trein of auto tot aan de rand van Leuven komen en dan je weg verderzetten met een deelfiets naar de eindbestemming. Aan het station kan dat al met BlueBike en we bekijken ook of we deelfietsen in randparkings kunnen plaatsen”, zegt Robbeets. “We onderzoeken ook of een deelfietsensysteem zoals Villo in Brussel potentieel heeft in Leuven.”

Buurtstallingen

Meer rijdende fietsen betekenen ook meer stilstaande fietsen. Er zijn in Leuven al meer dan 30.000 fietsenstallingen, van fietsparkeervakken en fietsbogen in de straat tot grote parkings zoals aan het station. “Zowel bewoners als bezoekers willen hun fiets met een gerust gevoel kunnen achterlaten, of het nu voor vijf minuten is of een hele week”, zegt Robbeets. “Daarom breiden we het aantal fietsstallingen nog meer uit. Dankzij het verkeerscirculatieplan is er meer ruimte voor fietsbogen in straten en aan het station start de bouw van een grote fietsenstalling voor meer dan 2.500 fietsen in 2018.”

Ook voor fietsparkeren vlakbij huis werkt het stadsbestuur een aantal oplossingen uit. “Veel Leuvenaars en studenten hebben niet de plaats om hun fiets binnen te parkeren, hoewel ze dat graag willen”, zegt Robbeets. Daarom starten we binnenkort met een aantal projecten rond buurtstallingen, waar Leuvenaars hun fiets veilig en overdekt kunnen parkeren, vlakbij hun woning.”

Iedereen op de fiets

Het stadsbestuur wil in Leuven een echte fietscultuur installeren, waarbij de fiets een vast onderdeel is van de levensstijl. “Daarom werken we hard aan verkeersveilige schoolomgevingen”, zegt Robbeets. “Zodat kinderen zich van jongs af aan met de fiets verplaatsen en dat ook veilig kunnen doen. Ook projecten als bakfietsdelen en VeloKadee, de uitleendienst voor kinderfietsen, kunnen mensen overtuigen dat de fiets hét stedelijke vervoersmiddel is.”

De fiets is bovendien een heel laagdrempelig en toegankelijk vervoersmiddel op maat van de stad. “Het is niet moeilijk om te leren, je hebt er geen rijbewijs voor nodig en de kostprijs ligt niet zo hoog. Bovendien is het een gezonde manier om je te verplaatsen, zowel voor jezelf als voor de stad. Niets dan voordelen”, besluiten de schepen.

Acties op korte termijn (2017-2018)

 • Heraanleg Heilige Geeststraat als fietsstraat (3,6 miljoen euro)
 • Heraanleg Goudbloemstraat en Ridderstraat als fietsstraat
 • Onderhoud fietspaden (500.000 euro per jaar)
 • Verbreden fietspad tussen Tiensepoort en Provinciehuis
 • Voetgangersbrug en fietsbrug in Janseniushof (75.000 euro)
 • Fietsspiraal aan het station (2 miljoen euro)
 • Vuntpad en fietsverbindingen naar Lijnloperspad
 • Fietsstraat Martelarenlaan en fietstunnel Tiensesteenweg (2,1 miljoen euro)
 • Jan Vranckxweg
 • Verbeteren van de fietsinfrastructuur op de Geldenaaksebaan (420.000 euro)
 • Heraanleg van de Duivelsweg en Abdijstraat (450.000 euro)
 • Heraanleg van de Hoegaardsestraat tot fietssnelweg (1,7 miljoen euro)
 • Vernieuwen en verbeteren fietsinfrastructuur op de De Croylaan en Kardinaal Mercierlaan
 • Nieuwe fietsinfrastructuur op de Oudebaan
 • Nieuwe fietsinfrastructuur rond Campus Gasthuisberg en fietsbrug naar Herent (895.000 euro)
 • Park&Bike aan randparkings
 • Extra fietsstallingen in de binnenstad
 • Buurtfietsenstallingen
 • Bakfietsdelen
 • Fietsherstelzuilen
 • Verkeersveilige schoolomgevingen (500.000 euro per jaar)