Kwaliteit van onze muziek- en tekenscholen onder vuur. 'Meer doen met te weinig middelen kan ook de meest creatieve cultuurleerkracht niet.’

Voor sp.a is een kwaliteitsvol en toegankelijk kunstonderwijs van onschatbare waarde. Ons kunstonderwijs biedt 180.000 jonge en minder jonge amateurkunstenaars en kunstenaars in spe de kans om te leren. Een verdere uitbouw van ons uitstekend aanbod in podium- en beeldende kunsten voor leerling en leerkracht zijn voor ons dan ook prioritair.

Vanuit sp.a steunen we het principe van een nieuw niveaudecreet voor het kunstonderwijs. Nieuwe doelgroepen aanspreken, kinderen vanaf 6 jaar, en meerdere disciplines combineren, zijn een goede zaak. Maar een kwaliteitsvolle uitrol van een nieuw decreet staat of valt uiteraard bij heldere regelgeving en voldoende middelen om dat op het terrein te kunnen waar maken. En daar zit het fout.

Muziekleerkrachten klagen ook een verschillende omkadering met de collega’s aan. Het feit dat het decreet geen maximale groepsgrootte voor podiumkunsten installeert is een probleem voor degelijk muziekonderwijs. 7 of 8 kinderen op 1 uur een instrument leren bespelen, is onmogelijk.

Het nieuwe decreet Kunstonderwijs is desondanks gestemd in het Vlaams Parlement. De partijen n-va, CD&V, VLD en groen keurden het decreet goed. sp.a niet en blijft ook na deze stemming zich inzetten om de nodige aanpassingen te verkrijgen.