Er komt duidelijkheid over het principe "wonen in eigen streek". Michèle Hostekint heeft hierover een voorstel van decreet ingediend.

Het principe "Wonen in eigen streek" geeft bij het verdelen van bouwkavels voorrang aan mensen uit de regio. Dit principe is verankerd in het Grond- en Pandendecreet dat sinds september 2009 van kracht is. Het geldt in 69 Vlaamse gemeenten aan de kust, rond Antwerpen, in de Vlaamse rand rond Brussel en in de Gentse en Leuvense regio. In deze gemeenten worden kavels in woonuitbreidingsgebieden gedurende 20 jaar voorbehouden aan mensen die een duurzame band hebben met de gemeente. Het gaat over mensen die 6 jaar wonen in de gemeente of er minstens halftijds werken, of een maatschappelijke, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd.

Met haar voorstel van decreet wil Michèle Hostekint een soepele toepassing van het principe "wonen in eigen streek" mogelijk maken. En dit door de tekortkomingen van het oorspronkelijke decreet weg te werken.

Het voorstel maakt duidelijk dat "wonen in eigen streek" enkel van toepassing is op woonuitbreidingsgebieden ontwikkeld na september 2009. Ook enkel de woningen die dateren van na die datum vallen onder "wonen in eigen streek". Verder wordt duidelijk dat "wonen in eigen streek" enkel van toepassing kan zijn op ‘woningen’ en niet op andere constructies. Daarnaast gaat het om gronden die zowel geheel als gedeeltelijk in woonuitbreidingsgebied liggen.

Tot slot staat in het voorstel dat in de overdrachtsakte bepaald wordt dat elke verdere overdracht van de grond of woning gedurende 20 jaar onderworpen blijft aan ‘wonen in eigen streek’. Kopers kunnen hierdoor nooit voor verrassingen komen te staan.

"Met dit voorstel van decreet wordt niet geraakt aan het oorspronkelijk opzet van het principe "wonen in eigen streek" en dat is ervoor zorgen dat mensen het zich kunnen permitteren om in hun eigen streek te blijven wonen",  meent Michèle Hostekint.