De Brusselse regering is immers niet alleen tot een akkoord gekomen over de begroting maar ook over investeringen in het openbaar vervoer voor de komende 10 jaar en over de basisprincipes van een belangrijke fiscale hervorming. Er wordt zo een belangrijke stap gezet naar een meer duurzame mobiliteit en een meer rechtvaardige fiscaliteit in Brussel.

Eigenaars met meerdere huizen of eigenaars die buiten Brussel wonen, zullen voortaan meer bijdragen. Tegelijk wordt het makkelijker voor jongeren en gezinnen om een eerste woning te verwerven. Daarnaast wordt mobiliteit een budgettaire prioriteit. ‘Het budget van de MIVB zal de komende 10 jaar met 10% stijgen. Op die manier blijft het Brussels Gewest in 2016 en de daaropvolgende jaren investeren in het openbaar vervoer. Dat is nodig om de kwaliteit en de capaciteit van het aanbod te verhogen,’ zegt Pascal Smet. Tot slot is er ook een akkoord over de invoering van een verplicht inburgeringstraject voor nieuwkomers.

Lees hier de belangrijkste elementen uit het akkoord

taksshift brussel

investeringen mivb