Via de werkgeversgroepering kunnen voortaan werkgevers samen werknemers aanwerven. “De werknemers zullen in verschillende bedrijven werken, maar toch de zekerheid hebben van één arbeidsovereenkomst”, licht Monica De Coninck toe. “Op deze manier kunnen, bijvoorbeeld bij herstructureringen, werknemers toch aan de slag blijven. En kunnen verschillende werkgevers gebruik maken van de skills van deze werknemers.”

“Wel zijn een aantal zekerheden ingebouwd om te vermijden dat de werkgeversgroepering zou leiden tot sociale dumping”, aldus Monica De Coninck. “Werkgevers moeten daarom lid zijn van de werkgeversgroepering als ze werknemers samen in dienst willen nemen. Bovendien kan de werkgeversgroepering ook geen werknemers ter beschikking stellen in geval van staking of lock-out.”

“De werkgeversgroepering maakt de drempel om aan te werven kleiner. En werknemers die getroffen worden door een herstructurering kunnen met één contract bij verschillende werkgevers aan de slag. Zo winnen de werkgevers en de werknemers”, besluit Monica De Coninck.