sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen en sp.a-Senator Marleen Temmerman roepen op tot meer en betere humanitaire hulp in de Hoorn van Afrika. De VN waarschuwde op 6 september dat een snelle respons nodig is om in de komende 4 maanden 750.000 mensenlevens in Somalië te redden. Van der Maelen en Temmerman roepen minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel (MR) op om extra middelen vrij te maken voor noodhulp én preventie. "We moeten vandaag eerst mensenlevens redden. Tegelijk moeten we nu al investeren om de hongersnoden van morgen beter te voorkomen." is het credo van de socialisten.

In de Hoorn van Afrika hebben meer dan 12 miljoen mensen dringend voedselhulp nodig. Tienduizenden mensen zijn al om het leven gekomen. Er isernstige hongersnood in Kenia, Ethiopië en Djibouti, maarde honger woedt vooral hevig in Somalië. VN-voedselagentschappen vrezen 750.000 doden als de internationale respons ondermaats blijft.

Sinds het begin van de crisis heeft minister Chastel (MR) €9 miljoen extra vrijgemaakt. Dat is goed, maar toch ontbreken volgens de VN nog vele miljoenen euro's om de dringendste dodelijke gevaren te ontzenuwen. Volgens ONE, de ontwikkelingsorganisatie van U2-zanger Bono, voldoet België niet aan haar verwachtingen. In tegenstelling tot in Zweden, Denemarken, Groot-Brittannië, Nederland en Noorwegen, blijft de respons bij de overheid en het publiek in België beperkt; de hulp komt in ons land maar traag op gang.

Volgens Van der Maelen en Temmerman moet België dringend meer middelen vrijmaken voor noodhulp en preventie. Ze treden hiermee Oxfam en het Wereldvoedselprogramma bij. "Bestaande waarschuwingssystemen tegen honger worden onvoldoende gefinancierd en blijven daardoor onbenut. De regering mag haar financiële moeilijkheden niet als excuus gebruiken om de hongersnood te negeren. Groot-Brittannië en Nederland bewijzen dat zuinig beleid en humanitaire bijstand mogelijk zijn. Ons land kan dat ook doen", aldus de sp.a'ers.

 

sp.a-standpunten ontwikkelingshulp