Deze cijfers waren voor sp.a-fractievoorzitter Jurgen Bockstaele reden  genoeg om hierover in de OCMW-raad van juli voorzitter Rudy Coddens (sp.a), specifiek voor Gent,  meer uitleg en duiding te vragen. Vooral ook omdat er meer jongeren zijn. ‘Bijna één op drie mensen met een leefloon is tussen 18 en 24 jaar,  en dat maakt ons als sp.a-raadsleden bezorgd’, stelt Jurgen.

‘In Gent is het aantal uitbetaalde leefloners en equivalent leefloners gestegen van 4.571 in het eerste kwartaal van 2014 naar 4.748 in  het vierde van kwartaal 2015. De stijging zet zich ondertussen door in 2016 met een maandgemiddelde van 5.011 uitbetaalden in het eerste kwartaal van 2016’, licht voorzitter Rudy Coddens toe. ‘Het aantal jongeren in het bijzonder steeg van begin 2014 tot eind 2015 van 1.253 naar 1.346. In het eerste kwartaal van 2016  kregen gemiddeld 1.417 jongeren leefloon.’

 De stad Gent en het OCMW van Gent doen veel om het aantal werklozen naar beneden te halen en dit steeds in samenwerking met bevoorrechte partners. De Stad Gent (Dienst Werk en Onderwijs) , VDAB en OCMW volgen de jongerenwerkloosheid nauwgezet op. De algemene werkloosheidscijfers dalen, maar de jongerenwerkloosheidscijfers stijgen nog steeds.

‘Een groot deel van de stijging is een gevolg van de verstrengde regels rond werkloosheidsuitkeringen zoals de beperking van de inschakelingsuitkeringen’, vermoedt  Bockstaele. Volgens Julien Van Geertsom, voorzitter van de POD, moet er een tandje worden bijgestoken in de bestrijding van de armoede. De sp.a-fractie wil dat de jongeren alle kansen kunnen krijgen en dat ze uit de armoede blijven of eruit gehaald worden.

En ook vanuit het het OTC (het opleidings- en tewerkstellingscentrum van OCMW-Gent) zijn er momenteel 1.562 actieve dossiers waarvan 363 jongeren ??? en wordt  er voortdurend gewerkt aan het aanpakken van de werkloosheid in Gent. Van deze 363 jongeren zijn er momenteel 206 bezig in een werkstage of een artikel-60 contract.

‘Een goede opleiding is dikwijls de voorbode om later een job te vinden’, legt Bockstaele uit, ‘en juist daarom worden die jongeren gestimuleerd om een diploma te behalen’, vult Coddens aan. Dat vergroot meteen de kansen op (latere) tewerkstelling.
Daarnaast begeleiden de maatschappelijk werkers in de welzijnsbureaus jongeren ook rechtstreeks naar werk. En een aantal van deze jongeren zitten in de methodische cellen. Zij worden via projecten zoals ‘Extra Time’ of ‘Take Off’ begeleid.

Tot slot haalt Coddens nog aan dat de werkloosheid in Gent daalt, maar dit is niet het geval voor de jongeren en laaggeschoolden. ‘Dat maakt ons ongerust’, geeft Coddens toe. Het aantal vacatures stijgt terug na de eerdere daling tussen 2010 en 2014. Maar of  de stijging van de vacatures, zich zal vertalen in extra jobs voor jongeren en laaggeschoolden, valt af te wachten. Jurgen Bockstaele engageert zich samen met schepen Rudy Coddens dat de sp.a-fractie dit nauwgezet blijft opvolgen.