De recente aanslagen in Brussel en Zaventem hebben op een dramatische manier duidelijk gemaakt dat de acties, die werden uitgewerkt in de nasleep van de aanslag op Charlie Hebdo, meer dan ooit nodig zijn. Meerderheid en oppositie zijn het eens over de aanpak. Ondertussen hebben we de aanslagen in Parijs gehad, de lockdown in Brussel en de dramatiche gebeurtenissen in Zaventem en Maalbeek.

“Heel de wereld zoemt in op onze wijken, maar de Vlaamse regering blijft ter plaatse trappelen”, zeggen Joris Vandenbroucke en Yasmine Kherbache. “Het gebrek aan leiderschap bij de Vlaamse regering leidt tot een onaanvaardbaar bilan in de strijd tegen radicalisering. De meest pijnlijke én gevaarlijke illustratie daarvan is dat er niet eens sprake is van een consequente opvolging van teruggekeerde Syriëgangers.”

“Wij hebben vorig jaar met volle overtuiging meegewerkt aan de resolutie ter bestrijding van de gewelddadige radicalisering. Vandaag moeten we vaststellen dat de Vlaamse regering, ondanks de hoge nood, in gebreke blijft”, aldus Yasmine Kherbache.

“De regering, en coördinerend minister Homans (N-VA) in het bijzonder, moet haar verantwoordelijkheid nemen en leiderschap tonen in de strijd tegen de radicalisering”, aldus Joris Vandenbroucke. “Minister Homans zou de voortrekker moeten zijn, maar in de feiten doet ze niets meer dan secretaris spelen en verantwoordelijkheden afschuiven.”

“Terreurbestrijding verdraagt geen versnipperde aanpak, uitstelgedrag of improvisatie”, concluderen Joris Vandenbroucke en Yasmine Kherbache. “De Vlaming is bekommerd om zijn veiligheid en verwacht van deze Vlaamse regering en van minister Homans dat dit onderwerp met de grootst mogelijke urgentie, ernst en professionaliteit wordt behandeld.”