Op 18 januari vertrekt minister van buitenlandse zaken Steven Vanackere op missie naar de regio van de Grote Meren. De minister zal de DRCongo, Burundi en Rwanda bezoeken. Dinsdag vestigde Dirk Van der Maelen de aandacht op twee fouten in het Belgisch buitenlands beleid.

 

Fout 1: Meer steun aan Kabila-regime is fout en gevaarlijk signaal.

Sinds de verkiezingsperiode van 2005-2006, gaat de situatie in Congo gaat van kwaad naar erger. Het Kabila-regime centraliseert steeds meer macht, muilkorft het Parlement en jaagt alle democratische tegenstanders angst aan. Haar beleid staat niet ten dienste staat van de Congolese bevolking. Rechtstreeks geld geven aan zo'n overheid heeft weinig zin. Sp.a wil de hulp niet verminderen, maar wel aanpassen. België zou haar steun aan de democratische tegenkrachten in Congo moeten versterken.

Fout 2: België moet Europese kritiek verdedigen

Leterme en Vanackere reageerden lauw tegenover de ferme reactie van de Europese Commissie. Barroso en Ashton, schaarden zich achter Karel De Gucht. De regering mag niet de indruk wekken dat België een andere positie inneemt. België heeft met zijn 75 miljoen euro aan jaarlijkse hulp, weinig invloed op de Congolezen. Het Europees soortelijk gewicht is zwaarder en bedraagt 1 miljard euro.

Van der Maelen roept de regering op alles te doen om in Congo beter bestuur te brengen. "Het voorzichtig openhouden van een politieke dialoog, terwijl Europa zich kritisch opstelt, zal leiden tot een herhaling van wat tussen 1960 en 1990 is gebeurd, namelijk dat wij geld geven, dat het effect uitblijft en dat het Congolees volk zal blijven lijden onder het slecht bestuur in Congo en onze lamlendige houding hiertegenover," waarschuuwt de sp.a-er.

Click hier voor het parlementair Congo-debat van dinsdag 12 januari.