De gedachte dat foetussen om financiële redenen niet kunnen begraven worden en zo terechtkomen bij medisch afval liet Anne Schiettekatte niet los. De confrontatie met dergelijke schrijnende gevolgen van armoede en ongelijkheid zette de sp.a fractieleider in de gemeenteraad er toe aan om het stadsbestuur en het ocmw naar een oplossing te vragen. Het gaat hier enkel over foetussen (minder dan 180 dagen) van mensen met een illegaal verblijfsstatuut. De inwoners van Gent krijgen bij dergelijke uitzonderlijke en pijnlijke situaties echter wel een gratis concessie van de stad. De illegaal verblijvende mensen beschikken daarentegen enkel over een medische kaart met een door het ocmw vastgesteld verblijfsadres. Zij worden juridisch niet beschouwd als inwoners van de stad. Deze mensen kunnen bovenop het menselijk familieleed ook de begrafeniskosten (zo’n 300 euro) niet betalen. Enige mogelijkheid blijft dus de toevoeging van de foetussen bij het medisch afval.