Dubbele index “We gaan voor een uitbreiding van de al bestaande werkbonus - een vermindering op de sociale lasten van werknemers met een laag of modaal inkomen”, zegt Johan Vande Lanotte. “De werkbonus die we invoerden bij de start van de regering-Di Rupo zorgt er vandaag al voor dat mensen met een nettoloon onder de 2.000 euro driehonderd euro per jaar meer overhouden. Dit mechanisme gaan we versterken en automatiseren. Om de twee jaar laten we de lage en gemiddelde lonen automatisch extra stijgen. Naast onze index. Vandaar dus een dubbele 'index'.”

“Voor circa de helft van de werkende bevolking betekent dit al tegen het einde van de volgende legislatuur een loonsverhoging van goed vier procent”, gaat Johan Vande Lanotte verder. “Wie dus netto 1.500 euro verdient, zou er zo binnen vijf jaar elke maand 60 euro bij krijgen. Dit is een realistisch en betaalbaar voorstel, dat de middelen concentreert waar ze echt nodig zijn. Het is ook een sociaal voorstel dat de ongelijkheid terugdringt door de werkende mensen die nu het minst verdienen meer te laten verdienen.”

Efficiënte lastenverlaging “Hetzelfde systeem passen we toe voor de lasten van werkgevers: selectieve ingrepen om groepen die het moeilijk hebben aan het werk te helpen”, aldus Johan Vande Lanotte. “Het resultaat van een lastenverlaging voor alles en iedereen zou enkel grotere winsten zijn, zonder ook maar één extra job. Het grote probleem zijn laaggeschoolden: de helft van de personen zonder diploma heeft ook geen werk. Vooral jonge mensen met een lage scholing en 55-plussers moeten dus goedkoper worden voor werkgevers. Door forse, gerichte lastenverlagingen van 1.000 euro per maand te reserveren voor werkgevers die laaggeschoolde jongeren of 50-plussers aannemen verzekeren we dat deze lastenverlagingen effectief mensen aan het werk helpen. Mensen die vandaag het moeilijkst aan de bak komen.” Hoe betalen?

“We gaan dit realiseren zonder pijnlijke besparingen”, licht Johan Vande Lanotte toe. “We gaan hiervoor de BTW niet verhogen, net zomin zullen we de roerende voorheffing of de inkomensbelastingen laten stijgen. We schuiven de kosten niet af op diegenen die vandaag eerlijk bijdragen. De belangrijkste belastinghervorming die we vandaag nodig hebben, is dat iedereen eindelijk effectief zijn belastingen betaalt. Dus ook diegenen die nu nog ontsnappen, ontwijken of ontduiken, en niet of amper bijdragen. We hebben de voorbije twee jaar bewezen dat dit kan. Laat ons dus verder inzetten op het bestrijden van fraude, multinationals rechtvaardig laten bijdragen en de inkomsten uit vermogen correct belasten en zo de modale lonen verhogen en werk aantrekkelijker maken. Op die manier werken we samen om iedereen te doen vooruitgaan zonder te snijden in onze sociale welvaart.”