“Vooral gezinnen met jonge kinderen hebben vaak letterlijk tijd te kort om alles rond te krijgen. Kinderen, een partner, carrière, een eigen huis: het is soms wel heel veel om in één dag te passen. Steeds meer mensen worden er letterlijk ziek van. Ongeveer 15% van de beroepsbevolking krijgt in zijn leven te maken met een burn-out”, aldus Stephanie Van Houtven.

“Het is jammer dat wij er in een welvarende samenleving niet in slagen om de tijd zo te organiseren en te verdelen dat iedereen zich daar comfortabel bij voelt”, gaat Stephanie Van Houtven verder. “Je zou kunnen zeggen dat ook tijd eerlijk verdeeld moet worden over de mensen, zodat iedereen er genoeg van heeft.”

“Aangezien wij socialisten een goed leven willen voor iedere mens, willen wij ook voldoende tijd voor iedereen. We hebben ons de afgelopen decennia hard ingezet om de welvaart die we samen hebben opgebouwd te laten terugvloeien onder de vorm van een goed loon en een degelijke sociale bescherming, waarom zouden we er dan niet voor kunnen zorgen dat mensen ook opnieuw meer greep krijgen op hun tijdgebruik”, licht Stephanie Van Houtven toe.

Daarom hebben wij met sp.a besloten om dit thema hoog op onze agenda te zetten. Stephanie Van Houtven: “De afgelopen maanden ben ik alvast op pad gegaan en heb ik gepraat met heel veel mensen die nadenken over tijd. Met heuse “tijdonderzoekers”, met een psycholoog en burn-out-specialist, met vurige pleitbezorgers van Het Nieuwe Werken, en al even hevige voorstanders van een andere oplossing, de arbeidsduurverkorting. Met vakbonden en overheden en met bedrijven die de theorie in de praktijk brengen.”

“Al die gesprekken hebben ons gesterkt in de overtuiging dat tijd voor heel wat mensen een erg belangrijk thema is”, zegt Stephanie Van Houtven. “Het heeft ons ook doen beseffen dat tijd raakt aan de meest uiteenlopende domeinen die ons dagelijkse leven bepalen. Het gaat niet alleen over het aantal uur dat we werken, maar ook over de vraag hoe we die uren organiseren en hoe arbeid in onze maatschappij wordt verdeeld. Het gaat over de manier waarop we onze vrije tijd invullen, over hoe scholen en kinderopvang worden georganiseerd, maar ook over files en mobiliteit, over mannen en vrouwen.”

“Vanaf februari gaan we het gesprek aan met “ervaringsdeskundigen”: mannen en vrouwen die steeds meer het gevoel krijgen dat tijd een luxeproduct dreigt te worden. We willen van hen zelf horen welke problemen en oplossingen zij zien”, aldus Stephanie Van Houtven. “We gaan langs in de vijf provincies en in Brussel en hopen op die manier een beter inzicht te krijgen in wat er werkelijk leeft over tijd. Daarnaast zullen we mensen ook digitaal bevragen over tijdsdilemma’s.”