Op de kruising tussen de Tulpenlaan en de Willibaldlaan tegenover appartement De Sterre ligt een groot grasplein. Het stadsbestuur wil dit plein een nieuwe invulling geven. “We hebben onlangs een eerste inspraakronde gedaan bij de bewoners rond De Sterre, nabij de Tulpenlaan”, vertelt schepen van Jeugd Eva Ryde (N-VA). “Binnen een jaar willen we het pleintje beter inrichten met mogelijk ruimte voor sport en spel en een plaats om met de buurt samen te komen.” Op dit overleg waren zo'n 40 aanwezigen. Heel wat stadsdiensten waren vertegenwoordigd. Wesley Butstraen, coördinator speelpleinwerking en Niels Vandenberghe, coördinator van de jeugddienst, namen het voortouw en ook de technische dienst, groendienst, dienst mobiliteit en sportdienst zijn betrokken bij het plan.

Voorstel

Na een korte introductie ging de groep over tot brainstorming. Het stadsbestuur kwam niet met een vooropgemaakt plan, maar wilde alle ideeën horen van de buurt. Het brainstormen gebeurde in kleine groepjes, elke buurtbewoner mocht via één van de stadsmedewerkers ideeën geven en de medewerkers noteerden alles. Ook over de mobiliteit werd nagedacht, want bij de herinrichting van het plein is het ook mogelijk dat er een herinrichting volgt van de openbare weg. Enkele buurtbewoners maakte van de gelegenheid gebruik om de stad erop te wijzen dat zwerfvuil een probleem is op dit plein. Aan het einde van het overleg kreeg iedereen een drankje aangeboden en werden de volgende stappen toegelicht. Eva Ryde: “De wensen en vragen van de verschillende buurtbewoners zijn nu opgenomen. In het voorjaar gaan we opnieuw de buurt in met een voorstel op papier. Met die informatie stellen we ons voorstel bij om dan tijdens de zomerperiode van 2017 de werken uit te voeren.”

Meer groen

Ook SP.A-gemeenteraadslid Valentijn Despeghel nam deel aan de gesprekken. “De vraag om iets te doen met het grasplein aan residentie De Sterre is niet nieuw. Omwonenden hebben die vraag al vaak gesteld aan het stadsbestuur. Ik ben blij dat het stadsbestuur hier werk van maakt.” Heel wat ideeën kwamen naar boven bij het overlegmoment. Verschillende vormen van speelelementen voor de jeugd, een plaats voor gezellig samenzijn, meer groen of ruimte om in de natuur te ravotten... Veel bewoners merkten op dat de banken op het grasveld nu te ver van elkaar staan. Valentijn Despeghel voegt toe: “Er moet voldoende grote open ruimte blijven voor eventuele evenementen in de wijk, zoals de rommelmarkt van de PIB, het pannavoetbal van Be You... Naast het voorzien van speeltoestellen voor de kinderen is het ook belangrijk dat de gepensioneerden niet worden vergeten in het te realiseren buurtparkje.” De buurtbewoners reageren alvast tevreden dat het stadsbestuur hen laat meedenken met de nieuwe bestemming voor het plein. (HMI)