Afgelopen donderdag ondervroeg ik minister van Onderwijs Hilde Crevits over het stopzetten van de opleidingsvisitaties bij de hogescholen en universiteiten. Met sp.a willen we te allen koste vermijden dat de boutade meer inschrijvingsgeld voor minder kwaliteit bewaarheid wordt. Door de besparingen op hoger onderwijs en het afschaffen van de opleidingsvisiaties zonder een goed uitgewerkt alternatief te bieden, vrezen we dat de kwaliteit onder druk komt te staan. We vragen dan ook dat het debat met alle betrokken actoren in het parlement gevoerd kan worden vooraleer er een beslissing genomen wordt.

Via deze link kan u de hele discussie nalezen.