Monica De Coninck treedt Europees parlement bij:  ook België moet meer inspanningen doen om vluchtelingen op te vangen

Het Europees parlement stemde zopas een resolutie waarin gepleit wordt voor bindende quota om de inspanningen voor de opvang van vluchtelingen rechtvaardig te verdelen tussen de Europese lidstaten. Ook Commissie-voorzitter Juncker liet al weten dat hij voor dat idee gewonnen is. België heeft bij monde van Staatssecretaris Francken al een bijkomende inspanning beloofd maar die is erg bescheiden. sp.a-Kamerlid Monica De Coninck vindt dat ons land solidair verantwoordelijk moet opnemen in dit dossier en pleit voor meer warme ambitie. “Een ouder die zijn kind op een gammel boot zetje, doet dat vanuit de oprechte overtuiging dat het op de woelige zee toch nog veiliger is dan op het land. Dat mensen bereid zijn om zulke risico’s te nemen met hun kinderen toont hoe groot de wanhoop ter plaatse is. Daar kunnen we als Europeanen onze ogen niet voor sluiten. Daar moeten we onze verantwoordelijkheid in opnemen.

Vorige week hebben de regeringsleiders van de lidstaten beslist om meer middelen vrij te maken om de problematiek van de bootvluchtelingen op de Middellandse Zee aan te pakken. De sociaal-democratische fractie in het Europees parlement noemde die bescheiden inspanningen beschamend. Ook Commissie-voorzitter Juncker erkende dat de afspraken niet ver genoeg gaan. De Commissievoorzitter vindt dat er over de hervestiging van de vluchtelingen duidelijke afspraken moeten komen. De Europese Commissie zal op 13 mei een verdeelsleutel voor de opvang van vluchtelingen over de hele Europese Unie voorstellen, zoals gevraagd door het Europees parlement.

Monica De Coninck treedt het Europees parlement bij: "Door een gebrek aan harmonisatie van het asielbeleid is er een zeer ongelijke spreiding van migranten over de lidstaten. Zuidelijke lidstaten als Italië en Malta worden overspoeld door vluchtelingen. De lidstaten zouden solidair moeten zijn in de opvang van vluchtelingen die aan de buitengrenzen van de Unie toekomen. Ik hoop dat België hierin een voortrekkersrol zal spelen.” Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken kondigde eerder al aan dat er 250 extra plaatsen voor hervestiging van vluchtelingen bijkomen. Samen met de bestaande plaatsen zouden er dus in totaal 550 vluchtelingen 'hervestigd’ worden in België. Monica De Coninck vindt dat België met die cijfers niet voldoende inspanningen levert. “De hervestigingscapaciteit van ons land is beperkt, maar de Belgische overheid moet meer ambitie tonen dan dit. 550 plaatsen voor 589 steden en gemeenten, dat is minder dan één persoon per gemeente. Kan het niet een beetje meer?", aldus De Coninck. "Door de verminderde instroom van asielzoekers hebben we nog veel vrije opvangplaatsen. Wij roepen de regering en onze steden en gemeenten op om solidair te zijn maar verwachten ook dat er voldoende middelen worden vrijgemaakt.”