Het aantal werklozen het voorbije jaar in Limburg is gestegen tot 33.113. Een stijging met 9.1% ten opzichte van 2012. Dat schrijft Het Belang Van Limburg (07/01). “Vooral jobs voor laaggeschoolden dreigen te verdwijnen”, gaat Ingrid Lieten verder. “We moeten niet alleen zorgen voor de toekomst van hoogopgeleiden. Op die manier dreigen er te veel mensen uit de boot te vallen. Limburg kent vandaag al 15.502 laaggeschoolden zonder een job. Dat is onaanvaardbaar. Daarom moeten in het bijzonder voor die doelgroep de loonkosten voor de werkgevers omlaag. Het netto-inkomen van de werknemers moet wel een zeer degelijk inkomen zijn dat mensen in staat stelt om fatsoenlijk te leven.”

Juist voor de kerstvakantie besliste de Vlaamse Regering om 125 miljoen euro in te zetten op deze loonlastenverlaging. Het overleg met de sociale partners over de manier waarop de bijkomende lastenverlaging ingezet kunnen worden, begint de komende weken. De focus moet liggen op jongere en oudere werkzoekenden, in het bijzonder op de laaggeschoolde werknemers, omdat zij het nog steeds het moeilijkst hebben op de arbeidsmarkt', benadrukt Ingrid Lieten.

“Loonlastenverlaging is één ding, de werkzoekende moet daarnaast ook worden begeleid en opgeleid”, licht Ingrid Lieten toe. Die rol neemt de VDAB op zich. “Eén van de problemen die we vandaag zien, is dat sommige jongeren de school verlaten zonder diploma. Het is die groep, die we zo snel mogelijk willen klaarstomen voor de arbeidsmarkt. In Limburg voorzien we nu per jaar 405 werkinlevingstrajecten voor deze jongeren die anders weinig kansen krijgen. Ook de andere maatregelen zoals IBO en instapstages moeten ervoor zorgen dat werkzoekenden zo snel mogelijk werkervaring kunnen opdoen om op korte termijn aan het werk te kunnen gaan.”