In ons land woedde de voorbije maanden de discussie over lonen van 300.000, 400.000, of zelfs 500.000 euro die niet volstaan om capabele mensen aan te trekken. ‘Peanuts’, die bedragen, ‘alleen aapjes doen het voor minder’, zo wil het cliché. Laat het gedaan zijn met postbodes, bankbedienden, leerkrachten of verplegers te beschouwen als aapjes en laat ons nu echt werk maken van meer gelijkheid en koopkracht.

“Wat opvalt in alle belastingvoorstellen die de laatste weken de ronde deden, is dat in het gros van die voorstellen de hoogste inkomens het meest winnen en de laagste het minst. Of zelfs helemaal niets. En soms moeten ze zelfs koopkracht inleveren, zoals in voorstellen om de lonen en uitkeringen te bevriezen of de index af te schaffen. Daar passen wij voor”, zegt Johan Vande Lanotte. “Laat ons, integendeel, de beschikbare middelen gebruiken om de modale lonen te doen stijgen. Zo groeit de gelijkheid en de consumptie, een vooruitgang voor onze samenleving en onze economie.”

Index boven index

“De werkbonus die we invoerden bij de start van de regering-Di Rupo zorgt er vandaag al voor dat mensen met een nettoloon onder de 2.000 euro driehonderd euro per jaar meer overhouden”, gaat Johan Vande Lanotte verder. “Dit mechanisme gaan we versterken en automatiseren. Om de twee jaar laten we de lage en gemiddelde lonen automatisch extra stijgen. Naast onze index.”

Bruno Tobback: “Voor circa de helft van de werkende bevolking betekent dit al tegen het einde van de volgende legislatuur een loonsverhoging van goed vier procent. Iemand met een netto maandloon van 1.500 euro krijgt er dan op jaarbasis 720 euro bij. Dit is een realistisch en betaalbaar voorstel, dat de middelen concentreert waar ze echt nodig zijn. Het is ook een sociaal voorstel dat de ongelijkheid terugdringt door de werkende mensen die nu het minst verdienen meer te laten verdienen.”

“Sommigen willen raken aan onze koopkracht door onze index aan te vallen, maar voor ons is het geen optie dat iemand met hetzelfde loon steeds minder kan kopen. Integendeel, wij zullen steeds de index blijven verdedigen en wie het kan gebruiken geven we een extra index in de vorm van een belastingsvermindering.”, zegt Johan Vande Lanotte.

Jobs voor laaggeschoolde jongeren en ouderen

“Hetzelfde systeem passen we toe voor de lasten van werkgevers: selectieve ingrepen om groepen die het moeilijk hebben aan het werk te helpen. Het resultaat van een lastenverlaging voor alles en iedereen zou enkel grotere winsten zijn, zonder ook maar één extra job. Door forse, gerichte lastenverlagingen van 1.000 euro te reserveren voor werkgevers die laaggeschoolde jongeren of 50-plussers aannemen verzekeren we dat deze lastenverlagingen effectief mensen aan het werk helpen. Mensen die vandaag het moeilijkst aan de bak komen.”

Wie gaat dat betalen?

“Neen, we gaan hiervoor de BTW niet verhogen, net zomin zullen we de roerende voorheffing of de inkomensbelastingen laten stijgen. We schuiven de kosten niet af op diegenen die vandaag eerlijk bijdragen. De belangrijkste belastinghervorming die we vandaag nodig hebben, is dat iedereen eindelijk effectief zijn belastingen betaalt. Dus ook diegenen die nu nog ontsnappen, ontwijken of ontduiken, en niet of amper bijdragen. We hebben de voorbije twee jaar bewezen dat dit kan. Laat ons dus verder inzetten op het bestrijden van fraude, multinationals rechtvaardig laten bijdragen en de inkomsten uit vermogen correct belasten en zo de modale lonen verhogen en werk aantrekkelijker maken. Op die manier werken we samen om iedereen te doen vooruitgaan”, zegt Johan Vande Lanotte.