Illegale en slecht gereguleerde wapenleveringen kosten jaarlijks duizenden mensenlevens. Zonder ontwapening, geen ontwikkeling. Interne conflicten duren langer als conflicterende groepen makkelijk aan wapens geraken. En als geweld makkelijker wortel schiet, dan is de schade achteraf moeilijker op te ruimen. sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen versterkt zijn pleidooi voor een sterk internationaal wapenverdrag met een geactualiseerde Kamerresolutie.

De volksvertegenwoordiger hoopt dat het opgebouwde momentum van de Vlaamse Vredesweek (21 september tot 2 oktober) extra Kamerleden aanzet om mee te ijveren voor een strakkere koppeling van wapenhandel aan voorwaarden die mensenrechten en ontwikkeling bevorderen. Burgeroorlogen ontstaan immers makkelijker in omgevingen waar wapenhandel ontbeerd blijft van stricte controle op eindbestemming van wapens.

"Als we illegale wapens sneller opsporen en de verhandeling van legale wapens beter in de hand hebben, dan belanden wapens moeilijker bij radicalen en redden we veel mensenlevens. Er is al jarenlang een historisch proces bezig binnen de VN voor sterk internationaal wapenverdrag. Mijn resolutie roept de regering en haar diplomaten op een voortrekkersrol te spelen binnen de EU en VN om het draagvlak voor dat verdrag te vergroten. Want zonder ontwapening en strengere wapencontrole kan je niet aan duurzame ontwikkelingssamenwerking doen.", aldus de sp.a'er.

Vergroot zelf het draagvlak, teken de petitie van de Vlaamse Vredesweek.