Meerderheidskartel Sp.a-Groen wil in Gent openluchtzwembaden inrichten op plaatsen waar plonsen vandaag verboden is. Indien de waterkwaliteit het toelaat, zullen redders ingezet worden en komen er voorzieningen in afgebakende zwemzones. Schepen van Sport Resul Tapmaz (Sp.a) belooft een onderzoek naar geschikte locaties voor openluchtzwembaden.

Het idee staat in het verkiezingsprogramma van de Gentse Sp.a en Groen en kwam ook aan bod op de website jijkiest.be, waar een Gentenaar pleit voor een vaste zwemzone in het Handelsdok. Het stadsbestuur wil zich niet uitspreken over specifieke locaties, maar engageert zich wel om de waterkwaliteit te verbeteren. “We willen nakijken of sommige waterlopen de toets van zwemwater kunnen doorstaan”, aldus het partijprogramma. “En zetten indien mogelijk recreatief-ruimtelijk in op het afbakenen van zwemzones.”

Naar analogie met de Blaarmeersen zou ook elders in Gent minstens één veilige zwemvijver ingericht worden, bij voorkeur in het noorden van de stad. In afwachting blijft het verbod om te zwemmen in Gentse waterlopen wel van kracht.

(Bron: Belga)
(Foto: openluchtzwembad in Berlijn)