Het Limburg Clinical Research Programme is een samenwerking tussen UHasselt, Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Limburg-Oost en ontvangt 2.4 miljoen euro om klinisch onderzoek te voeren naar hartziekten, kanker en infectieziekten. “Het onderzoek wordt zodanig georganiseerd dat heel Vlaanderen van de resultaten kan profiteren”, legt Ingrid Lieten uit.

“Met dit initiatief kan het onderzoek worden uitgebouwd tot een volwaardig programma voor patiëntgericht onderzoek. Het aanbod aan hulp- en zorgverlening moet voor iedereen kwaliteitsvol zijn, en ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijven”, zegt Ingrid Lieten.

“Doel van het onderzoeksprogramma is om tot nieuwe behandelingen te komen”, aldus Ingrid Lieten. “Daarbij stimuleren we dus ook het ontstaan van bedrijven om die nieuwe behandelingen te ontwikkelen die nieuwe tewerkstelling kunnen creëren. Op korte termijn betekent het hoogopgeleide jobs. Als er op termijn nieuwe geavanceerde producten worden ontwikkeld, levert het eveneens jobs op voor laagopgeleiden. Voor de versnelling van het ontwikkelen van een Vlaamse Silicon Valley voor gezondheid en zorg, voorziet Ingrid Lieten in totaal 23 miljoen euro. “Deze financiële injectie wil twee doelstellingen matchen: van Vlaanderen een vooruitstrevende regio maken in gezondheid en zorg én op korte en middellange termijn de werkgelegenheid in Limburg vooruit helpen”, besluit Ingrid Lieten.

Lees meer op www.ingridlieten.be