Op 5 augustus liet minister Smet de herstellingswerken aan het viaduct stilleggen omdat de schade aan de brug groter was dan vooraf ingeschat en de kosten van de renovatie snel opliepen. Brussel Mobiliteit had daarom twee scenario’s bestudeerd voor de toekomst van het viaduct en op basis daarvan werd de knoop doorgehakt. Zodra het viaduct afgebroken is, wordt de Reyerslaan omgevormd tot een stadsboulevard, waar fietsers en voetgangers opnieuw een plaats krijgen naast de auto.

Bij haar keuze hield de Brusselse regering ook rekening met de geplande ontwikkelingen in de omgeving van Reyers. Eén van de aandachtspunten daarbij is een doordachte, kwaliteitsvolle inrichting van de openbare ruimte. Zo is principieel beslist om het Meiserkruispunt te ondertunnelen voor auto’s en trams, zodat er een nieuw stadsplein kan worden aangelegd. Tegelijk blijft het de bedoeling om het einde van de E40 te versmallen en om te vormen tot een zogenaamde Parkway – een groene toegangsweg tot Brussel met minder rijstroken en veel bomen.

“De kwaliteit van de openbare ruimte is bepalend voor de leefbaarheid van een stad. De auto heeft zijn plaats in de stad, maar fietsen, ontspannen en spelen verdienen die ook. Deze regering heeft de uitdrukkelijke ambitie om daar werk van te maken, en vandaag tonen we dat het ons menens is”, besluit Pascal Smet.