De laatste jaren is het buurtsportaanbod gevoelig toegenomen. Gent investeert deze legislatuur meer dan 15 miljoen euro in buursportinfrastructuur en laagdrempelig buursportaanbod in de wijken.

“Mensen sporten vaker flexibel, buiten clubverband en dicht bij huis. We willen dat elke Gentenaar de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen in z'n eigen buurt” zegt Resul Tapmaz. “We investeren prioritair in dichtbevolkte wijken waar vandaag minder sportmogelijkheden zijn, en in de buurt van nieuwe groenzones.”

Deze legislatuur werden zo'n 100 nieuwe of vernieuwde sporteilandjes in de wijken aangelegd. Welke infrastructuur er komt, wordt beslist in samenspraak met buurtbewoners. Naast de kleine buurtsportinfrastrcutuur, is gestart met de realisatie van drie buurtsporthallen: op de Tondelierssite, aan de Oude Dokken en onder de fly-over in Ledeberg. Via een systeem van gedeeld gebruik komt de sporthal ter beschikking van zowel buurtbewoners, scholen uit de omgeving, als lokaal verankerde clubs.

Onder de noemer #lopeiningent werd de loopinfrastructuur sterk uitgebreid met verschillende nieuwe of opgefriste parcours. Met het ontwikkelen van een laagdrempelig aanbod van buursportactiviteiten, willen we Gentenaars aansporen die vandaag te weinig aan sport en beweging toekomen. Jaarlijks bereiken we daarmee meer dan 13.750 Gentenaars, vooral kinderen en jongeren.

“De inspanningen leveren nu al mooie resultaten. De Stadsmonitor 2017 toont aan dat er meer wordt gesport dan 10 jaar geleden en dat Gentenaars contenter zijn met de sportmogelijkheden” zegt Resul Tapmaz.

Sp.a en Groen willen vanzelfsprekend op die weg verder gaan vanaf 2019. In ons programma voor de verkiezingen van 14 oktober zit een uitgebreid hoofdstuk rond sport, dat kan u lezen op de website van het kartel.