De Antwerpse socialisten juichen het mobiliteitspact, het initiatief van Antwerpenize, de werkgroep Bezorgde Ouders, de Fietsersbond, professor Dirk Lauwers, Plan A en de Voetgangersbeweging toe. Een veilig bereikbare stad, met slim en efficiënt openbaar vervoer is de toekomst.

'Met dit mobiliteitspact heeft de stad de kans om mobiliteit, ook voor automobilisten, beter te maken', zegt sp.a-gemeenteraadslid Toon Wassenberg. 'We willen dan ook snel aan de slag gaan met dit pact. Een stad met meer ruimte voor voetgangers en fietsers en efficiënt openbaar vervoer. Daar kiezen wij voor.'

Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws roept alle Antwerpse politieke partijen op om dit plan te onderschrijven. 'In Antwerpen rijden er tegenwoordig meer auto's rond dan vroeger. Dat staat haaks op de ontwikkeling in andere modern bestuurde steden. Antwerpen is door gebrek aan keuzes de laatste jaren een autostad gebleven - met alle gevolgen vandien voor de leefkwaliteit in de stad en de gezondheid van de Antwerpenaars. We moeten nu de mobiliteit van de toekomst beginnen te plannen.'

De Antwerpse sp.a deed al in september vorig jaar onderbouwde voorstellen om de mobiliteit in Antwerpen te verbeteren. Zo willen de socialisten werk maken van nieuwe trein- en tramverbindingen naar de buitendistricten en randgemeenten, een betere bereikbaarheid van de districten met de fiets, een slim circulatieplan met een autovrije zone van de Schelde tot de opera, en het invoeren van woonstraten en -wijken waarin auto's te gast zijn.