Op 1 februari besliste de Vlaamse Regering dat Antwerpen, Gent, Brussel, Asse en Denderleeuw negenendertig miljoen euro krijgen om extra scholen mee te bouwen. Leuven en andere centrumsteden vielen helaas uit de boot hoewel de nood ook hier hoog is. Willen we op korte termijn geen capaciteitsprobleem hebben, is het noodzakelijk om nu te investeren in bijkomende lokalen. De situatie is al zeer prangend in Leuven en Kessel- Lo. De eerste schoolkeuze kan er in het gedrang komen. Mich De Winter – nieuw gemeenteraadslid - kaart deze problematiek tijdens de komende gemeenteraad aan. 

Om het capaciteitsprobleem aan te pakken richtte de stad vorig jaar een Task force op. Samen met alle Leuvense schoolnetten stelde deze groep een capaciteitsplan op. Graag hoort Mich De Winter van schepen Mohamed Ridouani wat de huidige stand van zaken is.

Is dit plan al afgerond? Heeft de stad al zicht op hoeveel extra plaatsen er de komende jaren bij moeten komen?  Want het is immers van groot belang om na te gaan waar en hoeveel extra lokalen we moeten bijbouwen. Hoewel de negenendertig miljoen euro dat de Vlaamse minister van Onderwijs vrij maakte al verdeeld is kan Leuven toch nog steeds middelen krijgen bij de herziening van de begroting midden dit jaar. De Winter dringt daarom aan op een overleg tussen minister Smet en de stad Leuven.

"Hoe we het ook draaien of keren, extra scholen zijn noodzakelijk," zegt De Winter. "Daarom wil ik onderzoeken of de stad via alternatieve financieringsmodellen scholen kan bijbouwen."

Op vraag van minister Smet werkte voormalig Antwerps schepen Robert Voorhamme al een mogelijk model uit.  In dat model is de stad bouwheer van schoolgebouwen voor alle schoolnetten op haar grondgebied. Ze zoekt locaties en leent geld voor de bouw van scholen via lokale publiekprivate samenwerkingsverbanden. Vlaanderen zal de huur van haar schoolgebouwen subsidiëren.